Wyniki wyszukiwania ( 72 )

miniatura

Otrzymywanie wodorotlenków

Dowiesz się: w jaki sposób otrzymujemy wodorotlenki metali rozpuszczalne w wodzie, w jaki sposób otrzymujemy wodorotlenki metali nierozpuszczalne w wodzie, w jaki sposób otrzymujemy wapno palone i wapno gaszone, na czym polega reakcja strącania.
miniatura

Właściwości i zastosowanie wodorotlenków

Dowiesz się: jak tworzymy wzory i nazwy wodorotlenków, jakie właściwości i zastosowania mają wodorotlenek sodu, potasu, wapnia, magnezu, miedzi(II), jak odróżnić zasady od wodorotlenków.
miniatura

Otrzymywanie kwasów

Dowiesz się: w jaki sposób można otrzymywać kwasy beztlenowe, w jaki sposób otrzymujemy kwasy tlenowe, co to jest bezwodnik kwasowy.
miniatura

Dysocjacja kwasów

Dowiesz się: na czym polega dysocjacja kwasów, jak dysocjują kwasy mocne, a jak słabe, jakie jony powstają w wyniku dysocjacji kwasów.
miniatura

Właściwości i zastosowanie kwasów beztlenowych

Dowiesz się: jakie są właściwości i zastosowanie kwasów chlorowodorowego i siarkowodorowego, jak tworzy się wzory i nazwy kwasów beztlenowych.
miniatura

Właściwości i zastosowanie kwasów tlenowych

Dowiesz się: jakie są właściwości i zastosowania kwasów tlenowych: węglowego, azotowego(V), siarkowego(VI), siarkowego(IV), fosforowego(V), jak tworzymy wzory i nazwy kwasów tlenowych.
miniatura

pH i odczyny roztworów

Dowiesz się: co to jest pH, jak można określić odczyn roztworu, jakie barwy przyjmują w odczynach kwaśnym, obojętnym i zasadowym podstawowe wskaźniki chemiczne: fenoloftaleina, oranż metylowy i papierek uniwersalny, co to jest elektrolit, co to znaczy, że elektrolit jest słaby lub mocny.
miniatura

Reakcje strąceniowe

Dowiesz się: jak otrzymujemy sole kwasów tlenowych i beztlenowych nierozpuszczalne w wodzie, na czym polega reakcja strąceniowa, jak prawidłowo korzystać z tablic rozpuszczalności.
miniatura

Otrzymywanie soli kwasów tlenowych

Dowiesz się: w jakich reakcjach możemy otrzymać sole kwasów tlenowych, jak otrzymujemy sole rozpuszczalne, a jak sole nierozpuszczalne, jak korzystać z tablicy rozpuszczalności.
miniatura

Otrzymywanie soli kwasów beztlenowych

Dowiesz się: w jakich reakcjach możemy otrzymać sole kwasów beztlenowych, jak otrzymujemy sole rozpuszczalne, a jak sole nierozpuszczalne, jak korzystać z tablicy rozpuszczalności.
miniatura

Dysocjacja soli

Dowiesz się: na czym polega reakcja dysocjacji soli, jakie jony powstają w wyniku dysocjacji soli, jak nazywamy aniony i kationy powstające w reakcji dysocjacji.
miniatura

Sole kwasów tlenowych

Dowiesz się: jak tworzymy wzory i nazwy soli kwasów tlenowych, jakie są właściwości i zastosowania wybranych siarczanów, azotanów, węglanów i fosforanów.
miniatura

Sole kwasów beztlenowych

Dowiesz się: jak tworzymy wzory i nazwy soli kwasów beztlenowych, jakie są właściwości i zastosowania wybranych soli kwasów beztlenowych.
miniatura

Reakcja zobojętniania

Dowiesz się: na czym polega reakcja zobojętniania, jak powstają sole.
miniatura

Aminokwasy, tworzenie białek

Dowiesz się: jak zbudowane są aminokwasy, jakie są właściwości glicyny, jak powstaje wiązanie peptydowe, jak powstają białka, jakim reakcjom ulegają białka, jak wykryć białka doświadczalnie.
miniatura

Cukry złożone

Dowiesz się: czym są wielocukry i jakie związki do nich zaliczamy, gdzie występuje skrobia, celuloza, glikogen, jak można wykryć cukry złożone, jakie są właściwości polisacharydów.
miniatura

Cukry proste i dwucukry

Dowiesz się: jak są zbudowane węglowodany, jak dzielimy cukry, jakie są przykłady cukrów prostych i dwucukrów, jakie właściwości mają glukoza, fruktoza, sacharoza, jak można wykryć cukry w różnych substancjach.
miniatura

Badanie właściwości białek

Dowiesz się: jak można badać właściwości białek, jak wykryć białka w reakcji ksantoproteinowej, jakie czynniki powodują koagulację białka, na czym polega denaturacja i wysalanie.
miniatura

Tłuszcze

Dowiesz się: jak zbudowane są tłuszcze, jak odróżnić tłuszcze spożywcze od tłuszczów mineralnych, jak odróżnić tłuszcze nasycone od nienasyconych, jakie są właściwości fizyczne i chemiczne tłuszczów.
miniatura

Kwasy tłuszczowe

Dowiesz się: jak są zbudowane kwasy tłuszczowe, jakie są właściwości fizyczne i chemiczne kwasów palmitynowego, stearynowego, oleinowego, jak powstają mydła i jak je dzielimy, gdzie występują wyższe kwasy tłuszczowe.