Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Chemia Szkoła Podstawowa VII-VIII
Znaleziono 8

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Otrzymywanie wodorotlenków

miniatura
Dowiedz się: w jaki sposób otrzymujemy wodorotlenki metali rozpuszczalne w wodzie, w jaki sposób otrzymujemy wodorotlenki metali nierozpuszczalne w wodzie, w jaki sposób otrzymujemy wapno palone i wapno gaszone, na czym polega reakcja strącania.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Właściwości i zastosowanie wodorotlenków

miniatura
Dowiedz się: jak tworzymy wzory i nazwy wodorotlenków, jakie właściwości i zastosowania mają wodorotlenek sodu, potasu, wapnia, magnezu, miedzi(II), jak odróżnić zasady od wodorotlenków.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Otrzymywanie kwasów

miniatura
Dowiedz się: w jaki sposób można otrzymywać kwasy beztlenowe, w jaki sposób otrzymujemy kwasy tlenowe, co to jest bezwodnik kwasowy.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Dysocjacja kwasów

miniatura
Dowiedz się: na czym polega dysocjacja kwasów, jak dysocjują kwasy mocne, a jak słabe, jakie jony powstają w wyniku dysocjacji kwasów.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Właściwości i zastosowanie kwasów beztlenowych

miniatura
Dowiedz się: jakie są właściwości i zastosowanie kwasów chlorowodorowego i siarkowodorowego, jak tworzy się wzory i nazwy kwasów beztlenowych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Właściwości i zastosowanie kwasów tlenowych

miniatura
Dowiedz się: jakie są właściwości i zastosowania kwasów tlenowych: węglowego, azotowego(V), siarkowego(VI), siarkowego(IV), fosforowego(V), jak tworzymy wzory i nazwy kwasów tlenowych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

pH i odczyny roztworów

miniatura
Dowiedz się: co to jest pH, jak można określić odczyn roztworu, jakie barwy przyjmują w odczynach kwaśnym, obojętnym i zasadowym podstawowe wskaźniki chemiczne: fenoloftaleina, oranż metylowy i papierek uniwersalny, co to jest elektrolit, co to znaczy, że elektrolit jest słaby lub mocny.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy: