Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Chemia Szkoła Podstawowa VII-VIII
Znaleziono 7

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Polimeryzacja

miniatura
Dowiedz się: na czym polega i jak przebiega reakcja polimeryzacji, co to jest polimer i monomer, które związki ulegają polimeryzacji, gdzie wykorzystuje się produkty polimeryzacji.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Właściwości węglowodorów nienasyconych

miniatura
Dowiedz się: jakie są właściwości chemiczne i fizyczne węglowodorów nienasyconych, na czym polega reakcja addycji (przyłączania), jak tworzy się nazwy związków powstałych w reakcji addycji, jak przebiega reakcja spalania całkowitego i niecałkowitego, jak odróżnić węglowodory nasycone od nienasyconych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Węglowodory nienasycone (alkeny i alkiny)

miniatura
Dowiedz się: co to znaczy, że węglowodory są nienasycone, czym różnią się alkeny od alkinów, jakie są wzory ogólne alkenów i alkinów, co oznacza pojęcie „szereg homologiczny”, jak tworzymy wzory sumaryczne, strukturalne i półstrukturalne kolejnych alkenów i alkinów.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Właściwości fizyczne i chemiczne alkanów

miniatura
Dowiedz się: jakie właściwości fizyczne mają alkany, jaki stan skupienia mają alkany, jakim reakcjom podlegają alkany, co to jest spalanie całkowite oraz niecałkowite, gdzie wykorzystywane są alkany.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Węglowodory nasycone (alkany)

miniatura
Dowiedz się: jak zbudowane są alkany, co to jest szereg homologiczny, jaki jest wzór ogólny alkanów, gdzie występują alkany, jak nazywają się i jakie wzory chemiczne mają najważniejsze alkany.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Węglowodory

miniatura
Dowiedz się: jak zbudowane są węglowodory, na jakie grupy dzielimy węglowodory, czym są alkany, alkeny, alkiny, czym różni się węglowodór nasycony od nienasyconego, gdzie możemy znaleźć węglowodory, jak powstają niektóre z węglowodorów i jakie mają zastosowanie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy: