Ścieżka:

miniatura 08:44

Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000

Dowiedz się: w jaki sposób ułamki zwykłe o mianowniku 10, 100 i 1000 zapisać w postaci liczby dziesiętnej, jak poprawnie czytać liczby z przecinkami, od czego zależy ilość cyfr po przecinku.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-IV.9

miniatura 12:50

Zapisywanie liczb dziesiętnych za pomocą ułamków zwykłych

Dowiedz się: jak zapisać liczbę dziesiętną w postaci ułamka zwykłego, w jaki sposób ustalić, jaką liczbę zapisać w mianowniku a jaką w liczniku, czy zera zapisane na końcu liczby dziesiętnej mają znaczenie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-IV.9

miniatura 10:12

Zamiana ułamków zwykłych na liczby dziesiętne

Dowiedz się: w jaki sposób zapisać ułamek zwykły w postaci liczby dziesiętnej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-IV.9

miniatura 11:53

Zaznaczanie liczb dziesiętnych na osi liczbowej

Dowiedz się: jak znaleźć miejsce liczby dziesiętnej na osi liczbowej, jak zaznaczać i odczytywać liczby dziesiętne na osi liczbowej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-IV.7

miniatura 04:30

Odczytywanie liczb dziesiętnych zaznaczonych na osi liczbowej

Dowiedz się: jak odczytywać liczby dziesiętne zaznaczone na osi liczbowej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-IV.7

miniatura 05:54

Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych

Dowiedz się: jak zapisać wyrażenie dwumianowane za pomocą liczby z przecinkiem, co oznacza przecinek w liczbie, jak zapisać liczbę z przecinkiem w postaci wyrażenia dwumianowanego.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-IV.6

miniatura 08:26

Liczby dziesiętne - wprowadzenie

Dowiedz się: co to są liczby dziesiętne, co oznacza przecinek w zapisie liczby, jak poprawnie czytać liczby dziesiętne.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-IV.6