Fraza: Szkoła Podstawowa IV-VI

Znaleziono 1217

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Kąty w trójkątach i czworokątach

miniatura

Figury przestrzenne - wprowadzenie

miniatura

Graniastosłupy

miniatura

Kwasy i wodorotlenki

miniatura

Rozszerzanie i skracanie ułamków zwykłych

miniatura

Sumy algebraiczne - działania

miniatura

Działania na ułamkach zwykłych - mnożenie i dzielenie

miniatura

Symetria

miniatura

Działania na pierwiastkach

miniatura

Układ współrzędnych

miniatura

Działania na ułamkach zwykłych o jednakowych mianownikach

miniatura

Korzystanie z kalkulatora i szacowanie wyników

miniatura

Układy równań - zadania

miniatura

Liczby całkowite - wprowadzenie

miniatura

Wewnętrzna budowa materii

miniatura

Czas

miniatura

Działania pisemne - mnożenie i dzielenie przez liczby wielocyfrowe

miniatura

Trygonometria

miniatura

Pierwiastek sześcienny

miniatura

Reakcje chemiczne

miniatura