Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Matematyka Szkoła Podstawowa VII-VIII
Znaleziono 15

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Diagramy procentowe

miniatura
Dowiedz się: jak odczytywać diagramy procentowe, jakie są typy diagramów procentowych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Promile

miniatura
Dowiedz się: co to jest promil, jak obliczyć próbę złota i srebra, jakie wielkości przedstawiamy w promilach, jak obliczamy zasolenie mórz i oceanów.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Procenty w zadaniach geometrycznych

miniatura
Dowiedz się: jak zastosować procenty w zadaniach geometrycznych, o ile procent zmieniło się pole figury, o ile procent zmienił się obwód figury.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Lokaty bankowe

miniatura
Dowiedz się: co to jest lokata, co to jest procent prosty, jak obliczyć odsetki od kapitału, jak obliczyć czas oszczędzania na lokacie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Podatki

miniatura
Dowiedz się: co to jest cena netto, co to jest cena brutto, jak obliczyć wartość podatku VAT, co to jest podatek dochodowy.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Roztwory

miniatura
Dowiedz się: co to jest stężenie procentowe, co to jest roztwór, co to jest stężenie roztworu, jak obliczyć masę substancji rozpuszczonej w roztworze, jak obliczyć masę rozpuszczalnika w roztworze.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Procenty w zadaniach tekstowych

miniatura
Dowiedz się: jak zastosować procenty w zadaniach tekstowych, dlaczego towar po podwyżce, a potem obniżce o ten sam procent nie kosztuje tyle samo, co na początku, jak wykorzystać wiedzę o procentach w codziennych sytuacjach.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Obniżki

miniatura
Dowiedz się: jak obliczyć wartość obniżki cenowej, jak obliczyć cenę po obniżce, jak obliczyć, o jaki procent obniżono cenę.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Podwyżki

miniatura
Dowiedz się: jak obliczyć wartość podwyżki, jak obliczyć cenę po podwyżce, jak obliczyć, o jaki procent podwyższono cenę.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Więcej niż 100%

miniatura
Dowiedz się: jak obliczyć więcej niż 100% danej liczby, jak obliczyć liczbę, jeśli znamy więcej niż 100% tej liczby, jak obliczyć procent, jeśli pierwsza liczba jest większa od drugiej?
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Obliczanie liczby na podstawie danego jej procentu

miniatura
Dowiedz się: jak obliczyć liczbę na podstawie danego jej procentu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba

miniatura
Dowiedz się: jaką częścią jednej liczby jest druga liczba, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Obliczanie procentu danej liczby

miniatura
Dowiedz się: jak obliczyć procent danej liczby lub wielkości.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Co to są procenty? - Zamiana procentu na ułamek

miniatura
Dowiedz się: co to jest procent, jak zamienić procent na ułamek, jaką część figury zamalowano.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Co to są procenty? - Zamiana ułamka na procent

miniatura
Dowiedz się: co to jest procent, jak zamienić ułamek na procent, jaki procent figury zamalowano.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy: