Wyniki wyszukiwania ( 7 )

miniatura

Szukanie punktów współliniowych

Dowiesz się: jakie punkty nazywamy współliniowymi, jak poszukiwać punktów współliniowych.
miniatura

Długość i środek odcinka w układzie współrzędnych

Dowiesz się: jak obliczyć długość dowolnego odcinka w układzie współrzędnych, jak wyznaczyć współrzędne środka dowolnego odcinka w układzie współrzędnych.
miniatura

Odczytywanie i zaznaczanie punktów w układzie współrzędnych

Dowiesz się: jak zaznaczać punkty w układzie współrzędnych, jak odczytywać punkty zaznaczone w układzie współrzędnych.
miniatura

Układ współrzędnych - wprowadzenie

Dowiesz się: jak określać położenie punktu na szachownicy, jak łatwo odnajdywać miasta na mapie, co to są współrzędne matematyczne i jak je zapisywać, jak zbudowany jest układ współrzędnych, która oś nazywa się osią odciętych, a która osią rzędnych.
miniatura

Układ współrzędnych

Opis: W tej playliście dowiesz się, jak określać położenie punktu, łatwo odnajdywać miasta na mapie, zaznaczać punkty w układzie współrzędnych i odczytywać ich współrzędne, a także, co to są współrzędne i jak je zapisywać, jak zbudowany jest układ współrzędnych i która oś nazywa się osią odciętych, a która osią rzędnych; powiemy ci też, jak obliczyć długość dowolnego odcinka w układzie współrzędnych oraz jak wyznaczyć współrzędne środka dowolnego odcinka w takim układzie, jakie punkty nazywamy współliniowymi i jak poszukiwać takich punktów.
miniatura

Twierdzenie Pitagorasa w układzie współrzędnych

Dowiesz się: jak stosować twierdzenie Pitagorasa do obliczania długości odcinków w układzie współrzędnych.
miniatura

Twierdzenie Pitagorasa

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, jak brzmi twierdzenie Pitagorasa, jak z niego korzystać do obliczania długości odcinków w trójkątach prostokątnych, prostokątach, rombach, trapezach i kwadratach, a także jak je wykorzystać do obliczania długości odcinków w układzie współrzędnych.