Filtry: Matematyka Szkoła Podstawowa VII-VIII
Znaleziono 50

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Notacja wykładnicza - zadania tekstowe

miniatura

Notacja wykładnicza - zamiana jednostek

miniatura

Zapisywanie małych liczb w notacji wykładniczej

miniatura

Działania na potęgach o wykładniku ujemnym

miniatura

Czym jest potęga o wykładniku ujemnym?

miniatura

Zapisywanie dużych liczb w notacji wykładniczej

miniatura

Działania na potęgach o wykładniku naturalnym

miniatura

Porównywanie potęg o różnych podstawach i jednakowych wykładnikach naturalnych

miniatura

Porównywanie potęg o różnych wykładnikach naturalnych i jednakowych podstawach

miniatura

Dzielenie potęg o jednakowych wykładnikach

miniatura

Mnożenie potęg o jednakowych wykładnikach

miniatura

Przedstawianie liczb w postaci potęg jednej liczby

miniatura

Potęga potęgi

miniatura

Dzielenie potęg o tej samej podstawie

miniatura

Mnożenie potęg o tej samej podstawie

miniatura

Potęgowanie liczb ujemnych - przypomnienie

miniatura

Potęgowanie ułamków

miniatura

Pojęcie potęgi

miniatura