Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Matematyka Szkoła Podstawowa VII-VIII
Znaleziono 55

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Poszukiwanie zależności geometrycznych

miniatura
Dowiedz się: jak szukać zależności geometrycznych, jak opisać zaobserwowane zależności, jak stosować algebrę do opisu zależności.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Poszukiwanie zależności liczbowych

miniatura
Dowiedz się: jak zastosować algebrę do opisu zależności, jak opisać zaobserwowane zależności, jak zaobserwować zależności geometryczne, jak zaobserwować zależności liczbowe.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Sumy algebraiczne - zadania tekstowe

miniatura
Dowiedz się: że warto dane z zadania zapisywać za pomocą liter, jak opisać zależności między informacjami z zadania.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Mnożenie sum algebraicznych

miniatura
Dowiedz się: jak pomnożyć przez siebie dwie sumy algebraiczne, jak sprawdzić poprawność przeprowadzonego działania.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias - przykłady

miniatura
Dowiedz się: jak znaleźć wspólny czynnik liczbowy w sumie algebraicznej, jak znaleźć wspólny czynnik literowy w sumie algebraicznej, skąd po wyłączeniu czynnika bierze się jedynka w nawiasie, dlaczego warto sprawdzić poprawność przeprowadzonego działania.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias - wprowadzenie

miniatura
Dowiedz się: jak znaleźć wspólny czynnik w sumie algebraicznej, jak wyłączyć wspólny czynnik przed nawias, jak sprawdzić poprawność wyłączania czynnika przed nawias.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Mnożenie jednomianu przez sumę algebraiczną

miniatura
Dowiedz się: jak mnożyć sumę algebraiczną przez jednomian.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Działania na sumach algebraicznych

miniatura
Dowiedz się: jak wykonywać działania na sumach algebraicznych, jak stosować prawo o kolejności wykonywania działań, jak zapisać za pomocą sumy algebraicznej obwód i pole trapezu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Mnożenie sumy algebraicznej przez liczbę

miniatura
Dowiedz się: jak mnożyć liczbę przez sumę algebraiczną.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Wartość liczbowa sumy algebraicznej

miniatura
Dowiedz się: co to jest wartość sumy algebraicznej, jak podstawić liczbę, jak obliczać wartość sumy algebraicznej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych

miniatura
Dowiedz się: jak dodawać sumy algebraiczne, jak odejmować sumy algebraiczne, jak opuścić nawiasy.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Suma algebraiczna - przykłady

miniatura
Dowiedz się: jak rozpoznawać jednomiany podobne w sumie algebraicznej, co to jest redukcja wyrazów podobnych, jak dokonać redukcji wyrazów podobnych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Suma algebraiczna - wprowadzenie

miniatura
Dowiedz się: co to jest suma algebraiczna, co to jest wyraz sumy algebraicznej, jak dodawać i odejmować jednomiany podobne.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy: