Fraza: Pistacja

Znaleziono 642

Czym jest potęga o wykładniku ujemnym?

miniatura 10:40

Potęgi i pierwiastki - zadania dowodowe

miniatura 10:34

Działania na potęgach o wykładniku ujemnym

miniatura 10:12

Zapisywanie małych liczb w notacji wykładniczej

miniatura 11:05

Czym jest statystyka?

miniatura 06:25

Notacja wykładnicza - zamiana jednostek

miniatura 10:07

Przedstawianie danych – tabele i wykresy

miniatura 07:42

Notacja wykładnicza - zadania tekstowe

miniatura 10:49

Przedstawianie danych – wykresy punktowe i liniowe

miniatura 09:58

Rodzaje ostrosłupów

miniatura 10:15