Wyniki wyszukiwania ( 1037 )

miniatura

Obliczenia praktyczne - prędkość, droga i czas

Opis: Ta playlista dotyczy praktycznego obliczania prędkości, drogi i czasu. Dowiesz się z niej, jak obliczyć pokonaną drogę przy danej prędkości i danym czasie metodą graficzną, za pomocą proporcji lub za pomocą wzoru. Poznasz metodę zamiany jednostek prędkości. Dowiesz się także, czym jest prędkość średnia, jak obliczyć prędkość przy danej drodze i danym czasie, czy jak obliczyć czas przy danej drodze i danej prędkości za pomocą proporcji i za pomocą wzoru.
miniatura

Przedstawianie danych – wykresy punktowe i liniowe

Dowiesz się: jak odczytywać dane z wykresu punktowego, jak odczytywać dane z wykresu liniowego, czym różni się wykres punktowy od wykresu liniowego.
miniatura

Przedstawianie danych – tabele i wykresy

Dowiesz się: jak odczytywać dane z tabeli, jak odczytywać dane z wykresu słupkowego, jak odczytywać dane z wykresu kołowego.
miniatura

Czym jest statystyka?

Dowiesz się: czym jest statystyka, po co zbieramy dane, jak porównywać dane.
miniatura

Obliczenia praktyczne - tabele i wykresy

Opis: Ta playlista stanowi wprowadzenie do statystyki opisowej. Dowiesz się z niej, czym jest statystyka i po co z niej korzystamy. Nauczysz się korzystać z tabel, wykresów słupkowych oraz wykresów kołowych. Poznasz też różnice między wykresami punktowymi i liniowymi oraz dowiesz się, w jakich sytuacjach wykorzystywać każdy z nich.
miniatura

Gdy drogi się krzyżują

Dowiesz się: w jaki sposób drogi mogą się łączyć i przecinać, co określamy mianem skrzyżowania, jakie są podstawowe rodzaje skrzyżowań dróg.
miniatura

Rodzaje znaków drogowych

Dowiesz się: po co na drogach są znaki drogowe, jakie są rodzaje znaków drogowych, które znaki drogowe są szczególnie ważne dla pieszych.
miniatura

Bezpieczeństwo w podróży

Dowiesz się: jakie są zasady podróżowania środkami komunikacji zbiorowej, jak kupić i aktywować bilet, jak czytać rozkład jazdy, jak zachowywać się w pojeździe komunikacji zbiorowej.
miniatura

Pieszy poza miastem

Dowiesz się: jak poruszać się po drodze poza miastem jako pieszy, jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię poza miastem, dlaczego idąc drogą poza miastem warto nosić odblaski i jaskrawe elementy garderoby, czym jest i jak powinna poruszać się drogą kolumna pieszych, jak bezpiecznie przechodzić przez tory kolejowe.
miniatura

Pieszy w mieście

Dowiesz się: jak poruszać się po mieście jako pieszy, jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię, jakie są rodzaje przejść dla pieszych i kto ma na nich pierwszeństwo, co to jest zasada ograniczonego zaufania.
miniatura

Pieszy i znaki drogowe

Dowiesz się: kto w myśl przepisów jest pieszym. które znaki drogowe obowiązują pieszych.
miniatura

Pieszy i pasażer

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, jak poruszać się po mieście jako pieszy i jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię zarówno w mieście jak i poza miastem. Poznasz różne rodzaje przejść dla pieszych i zasadę ograniczonego zaufania. Powiemy ci, dlaczego idąc drogą poza miastem warto nosić odblaski i jaskrawe elementy garderoby. Poznasz też zasady bezpiecznego przechodzenia przez tory kolejowe i dowiesz się, czym jest i jak powinna poruszać się drogą kolumna pieszych. Na koniec powiemy ci, jak bezpiecznie podróżować środkami komunikacji zbiorowej, jak kupić i aktywować bilet i jak czytać rozkłady jazdy.
miniatura

Pierwsza pomoc w drobnych urazach

Dowiesz się: jakich urazów możesz doznać w ruchu drogowym, jak postępować w przypadku drobnych urazów, jak prawidłowo opatrywać zranienia, zakłucia i otarcia, co robić w przypadku krwawienia z nosa, kiedy należy zgłosić się po fachową pomoc.
miniatura

Podstawy pierwszej pomocy

Dowiesz się: jak pomagać ofiarom wypadków drogowych na miejscu zdarzenia, jak prawidłowo prowadzić resuscytację, jak wykonywać masaż serca, jak prowadzić sztuczne oddychanie, jak prowizorycznie unieruchamiać złamania, jak tamować krwawienia, jak układać poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej.
miniatura

Wypadki drogowe

Dowiesz się: kogo zaliczamy do niechronionych uczestników ruchu drogowego, jak reagować, gdy jesteś świadkiem lub uczestnikiem wypadku drogowego, jak poprawnie oznakować miejsce wypadku drogowego, jak udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym, jakie są najważniejsze numery alarmowe.
miniatura

Prawidłowe reagowanie w sytuacjach zagrożenia

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, kogo zaliczamy do niechronionych uczestników ruchu drogowego, jak należy reagować w obliczu wypadku drogowego, jak poprawnie oznakować miejsce wypadku drogowego i udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym oraz jakie są najważniejsze numery alarmowe, pod które należy dzwonić, by wezwać służby ratunkowe. Dowiesz się też, jak prawidłowo prowadzić resuscytację, prowizorycznie unieruchamiać złamania, opatrywać zranienia, zakłucia i otarcia, tamować krwawienie z nosa, a także kiedy trzeba zgłosić się po fachową pomoc nawet z drobnym urazem.
miniatura

Jadowite zwierzęta

Dowiesz się: jakie są zasady udzielania pierwszej pomocy w wypadku ugryzienia lub użądlenia; jak rozpoznać zwierzęta jadowite i inne stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia.
miniatura

Zdrowy styl życia

Dowiesz się: jakie są podstawowe zasady zdrowego stylu życia, jak zdrowo jeść, dlaczego warto być aktywnym fizycznie, dlaczego warto się wysypiać, jak dbać o higienę osobistą.
miniatura

Uzależnienia

Dowiesz się: co to są uzależnienia; jakie są przykłady uzależnień; jakie są konsekwencje przyjmowania używek; dlaczego dobre relacje chronią przed nałogami.
miniatura

Uszkodzenia skóry

Dowiesz się: jak zadbać o skórę w wypadku stłuczenia, zadrapania, otarcia, przecięcia, zakłucia, oparzenia, czy odmrożenia; jakie są prawidłowe zasady opatrywania uszkodzeń skóry.