Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Znaleziono 310

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Dodawanie liczb całkowitych

Dowiedz się: jak do liczby dodatniej dodać liczbę ujemną, jak do liczby ujemnej dodać liczbę dodatnią, jak dodawać do siebie liczby ujemne.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Wartość bezwzględna

Dowiedz się: co to jest wartość bezwzględna liczby, jak obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego wartość bezwzględną.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Porównywanie liczb całkowitych

Dowiedz się: jak porównywać liczby całkowite.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Liczby całkowite na osi liczbowej

Dowiedz się: jak znaleźć miejsce liczby całkowitej na osi liczbowej, jak zaznaczać i odczytywać liczby całkowite na osi liczbowej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Liczby całkowite - wprowadzenie

Dowiedz się: jakie liczby nazywamy całkowitymi, jakie liczby nazywamy liczbami przeciwnymi, gdzie występują liczby całkowite.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Kąty w trapezach i równoległobokach

Dowiedz się: jakie własności mają kąty wewnętrzne w trapezie, jakie własności mają kąty wewnętrzne w równoległoboku, jak obliczyć miary kątów w trapezie, jak obliczyć miarę kątów równoległoboku, znając miarę jednego z nich.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Suma miar kątów w czworokącie

Dowiedz się: ile wynosi suma miar kątów w różnych czworokątach, jak udowodnić, że suma miar kątów jest taka sama w każdym czworokącie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Suma miar kątów w trójkącie - zadania

Dowiedz się: ile wynosi suma kątów wewnętrznych w trójkącie, jaką miarę mają kąty w trójkącie równobocznym, jak obliczyć miarę jednego z kątów trójkąta, znając dwa pozostałe, jak obliczyć miarę jednego z kątów ostrych trójkąta prostokątnego, znając miarę drugiego kąta ostrego.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Twierdzenie o sumie miar kątów wewnętrznych trójkąta

Dowiedz się: ile wynosi suma kątów wewnętrznych trójkąta, jak udowodnić twierdzenie o sumie kątów wewnętrznych trójkąta.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Pola figur złożonych

Dowiedz się: jak wygląda figura złożona, jak podzielić figurę złożoną na figury, których pole potrafisz obliczyć, w jaki sposób obliczyć pole figury złożonej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Pole trapezu - zadania

Dowiedz się: jak wykorzystać wzór na pole trapezu, w jaki sposób podstawiać dane do wzoru, w jaki sposób obliczyć pole trapezu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Wyprowadzenie wzoru na pole trapezu

Dowiedz się: skąd się wziął wzór na pole trapezu, co wspólnego mają wzór na pole prostokąta ze wzorem na pole trapezu, jak obliczyć pole trapezu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Pole równoległoboku i rombu - zadania

Dowiedz się: jak obliczyć pole równoległoboku i rombu, z którego wzoru korzystać obliczając pole rombu, jak obliczyć długość podstawy, gdy dane jest pole figury i jej wysokość, jak obliczyć wysokość równoległoboku, gdy dane jest pole i długość podstawy.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Pole równoległoboku i rombu

Dowiedz się: jak obliczyć pole równoległoboku, jak obliczyć pole rombu, którego wzoru użyć do obliczenia pola rombu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Pole trójkąta - zadania tekstowe

Dowiedz się: jak w praktyce zastosować wzór na pole trójkąta, w jaki sposób wyliczyć ilość materiału potrzebnego do uszycia trójkątnego proporca, co zrobić, gdy długości boków trójkąta są wyrażone w różnych jednostkach.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Pole trójkąta - zadania

Dowiedz się: w jaki sposób podstawić dane do wzoru na pole trójkąta, jak obliczyć pole trójkąta korzystając ze wzoru.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Wyprowadzenie wzoru na pole trójkąta

Dowiedz się: skąd wziął się wzór na pole trójkąta, co ma wspólnego wzór na pole trójkąta z polem prostokąta, jak zapisać wzór na pole trójkąta, w jaki sposób wyprowadzić wzór na pole trójkąta.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Zamiana jednostek pola - przykłady

Dowiedz się: jak zamienić hektary na metry kwadratowe, jak zamienić decymetry kwadratowe na centymetry kwadratowe, jak zamienić metry kwadratowe na decymetry lub centymetry kwadratowe, w jaki sposób wykorzystać prostokąt do zamiany jednostek pola.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Zamiana jednostek pola - wprowadzenie

Dowiedz się: na czym polega zamiana jednostek pola, jak w prosty sposób zamieniać jednostki pola znając tylko jednostki długości, jak zamienić metry kwadratowe na decymetry kwadratowe lub centymetry kwadratowe, za pomocą jakich jednostek zapisać kilometry kwadratowe.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Konstruowanie trójkątów

Dowiedz się: jak wykonać prostą konstrukcję geometryczną, jak za pomocą cyrkla narysować trójkąt równoboczny, równoramienny i różnoboczny, jak sprytnie narysować trójkąt prostokątny.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy: