Wyniki wyszukiwania ( 305 )

miniatura

Odejmowanie liczb całkowitych

Dowiesz się: gdzie w życiu codziennym stosuje się odejmowanie liczb całkowitych, jak odejmować liczby całkowite.
miniatura

Dodawanie liczb całkowitych

Dowiesz się: jak do liczby dodatniej dodać liczbę ujemną, jak do liczby ujemnej dodać liczbę dodatnią, jak dodawać do siebie liczby ujemne.
miniatura

Wartość bezwzględna

Dowiesz się: co to jest wartość bezwzględna liczby, jak obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego wartość bezwzględną.
miniatura

Porównywanie liczb całkowitych

Dowiesz się: jak porównywać liczby całkowite.
miniatura

Liczby całkowite na osi liczbowej

Dowiesz się: jak znaleźć miejsce liczby całkowitej na osi liczbowej, jak zaznaczać i odczytywać liczby całkowite na osi liczbowej.
miniatura

Liczby całkowite - wprowadzenie

Dowiesz się: jakie liczby nazywamy całkowitymi, jakie liczby nazywamy liczbami przeciwnymi, gdzie występują liczby całkowite.
miniatura

Kąty w trapezach i równoległobokach

Dowiesz się: jakie własności mają kąty wewnętrzne w trapezie, jakie własności mają kąty wewnętrzne w równoległoboku, jak obliczyć miary kątów w trapezie, jak obliczyć miarę kątów równoległoboku, znając miarę jednego z nich.
miniatura

Suma miar kątów w czworokącie

Dowiesz się: ile wynosi suma miar kątów w różnych czworokątach, jak udowodnić, że suma miar kątów jest taka sama w każdym czworokącie.
miniatura

Suma miar kątów w trójkącie - zadania

Dowiesz się: ile wynosi suma kątów wewnętrznych w trójkącie, jaką miarę mają kąty w trójkącie równobocznym, jak obliczyć miarę jednego z kątów trójkąta, znając dwa pozostałe, jak obliczyć miarę jednego z kątów ostrych trójkąta prostokątnego, znając miarę drugiego kąta ostrego.
miniatura

Twierdzenie o sumie miar kątów wewnętrznych trójkąta

Dowiesz się: ile wynosi suma kątów wewnętrznych trójkąta, jak udowodnić twierdzenie o sumie kątów wewnętrznych trójkąta.
miniatura

Pola figur złożonych

Dowiesz się: jak wygląda figura złożona, jak podzielić figurę złożoną na figury, których pole potrafisz obliczyć, w jaki sposób obliczyć pole figury złożonej.
miniatura

Pole trapezu - zadania

Dowiesz się: jak wykorzystać wzór na pole trapezu, w jaki sposób podstawiać dane do wzoru, w jaki sposób obliczyć pole trapezu.
miniatura

Wyprowadzenie wzoru na pole trapezu

Dowiesz się: skąd się wziął wzór na pole trapezu, co wspólnego mają wzór na pole prostokąta ze wzorem na pole trapezu, jak obliczyć pole trapezu.
miniatura

Pole równoległoboku i rombu - zadania

Dowiesz się: jak obliczyć pole równoległoboku i rombu, z którego wzoru korzystać obliczając pole rombu, jak obliczyć długość podstawy, gdy dane jest pole figury i jej wysokość, jak obliczyć wysokość równoległoboku, gdy dane jest pole i długość podstawy.
miniatura

Pole równoległoboku i rombu

Dowiesz się: jak obliczyć pole równoległoboku, jak obliczyć pole rombu, którego wzoru użyć do obliczenia pola rombu.
miniatura

Pole trójkąta - zadania tekstowe

Dowiesz się: jak w praktyce zastosować wzór na pole trójkąta, w jaki sposób wyliczyć ilość materiału potrzebnego do uszycia trójkątnego proporca, co zrobić, gdy długości boków trójkąta są wyrażone w różnych jednostkach.
miniatura

Pole trójkąta - zadania

Dowiesz się: w jaki sposób podstawić dane do wzoru na pole trójkąta, jak obliczyć pole trójkąta korzystając ze wzoru.
miniatura

Wyprowadzenie wzoru na pole trójkąta

Dowiesz się: skąd wziął się wzór na pole trójkąta, co ma wspólnego wzór na pole trójkąta z polem prostokąta, jak zapisać wzór na pole trójkąta, w jaki sposób wyprowadzić wzór na pole trójkąta.
miniatura

Zamiana jednostek pola - przykłady

Dowiesz się: jak zamienić hektary na metry kwadratowe, jak zamienić decymetry kwadratowe na centymetry kwadratowe, jak zamienić metry kwadratowe na decymetry lub centymetry kwadratowe, w jaki sposób wykorzystać prostokąt do zamiany jednostek pola.
miniatura

Zamiana jednostek pola - wprowadzenie

Dowiesz się: na czym polega zamiana jednostek pola, jak w prosty sposób zamieniać jednostki pola znając tylko jednostki długości, jak zamienić metry kwadratowe na decymetry kwadratowe lub centymetry kwadratowe, za pomocą jakich jednostek zapisać kilometry kwadratowe.