Wyniki wyszukiwania ( 20 )

miniatura

Kąty powstałe w wyniku przecięcia prostych

Opis: Dzięki tej playliście dowiesz się jakie kąty nazywamy przyległymi oraz wierzchołkowymi, gdzie w życiu codziennym znajdziesz takie kąty oraz jakie kąty powstają w wyniku przecięcia dwóch prostych równoległych trzecią prostą.
miniatura

Mierzenie kątów

Dowiesz się: jaki przyrząd służy do mierzenia kątów, w jaki sposób posługiwać się kątomierzem, czemu kątomierz ma dwie podziałki, jak poprawnie zmierzyć kąt.
miniatura

Kąty wierzchołkowe

Dowiesz się: jakie kąty nazywają się wierzchołkowymi, jak rozpoznawać kąty wierzchołkowe, jak rozwiązywać z kątami wierzchołkowymi.
miniatura

Kąty przyległe

Dowiesz się: jakie kąty nazywają się przyległymi, jak rozpoznawać kąty przyległe, jak rozwiązywać zadania z kątami przyległymi.
miniatura

Kąty

Opis: Ta playlista dotyczy kątów. Dowiesz się z niej jak powstaje kąt i z czego się składa. Poznasz rodzaje kątów, dowiesz się czym jest miara kątowa i nauczysz się mierzyć kąty. Będziesz umiał wskazać kąty proste, ostre, rozwarte i półpełne.
miniatura

Proste równoległe przecięte trzecią prostą - kąty

Dowiesz się: jakie kąty powstają w wyniku przecięcia dwóch prostych równoległych trzecią prostą, jak wyznaczać ich miary znając miarę tylko jednego kąta.
miniatura

Miara kątowa

Dowiesz się: w jakich jednostkach mierzymy kąty, jakim przyrządem mierzymy kąty, jaką miarę ma kąt półpełny, jaką miarę mają inne kąty.
miniatura

Porównywanie kątów

Dowiesz się: jak sprawdzić kątomierzem, który kąt ma większą miarę, jak sprawdzić za pomocą cyrkla, który kąt jest większy.
miniatura

Kąty w trapezach i równoległobokach

Dowiesz się: jakie własności mają kąty wewnętrzne w trapezie, jakie własności mają kąty wewnętrzne w równoległoboku, jak obliczyć miary kątów w trapezie, jak obliczyć miarę kątów równoległoboku, znając miarę jednego z nich.
miniatura

Budowa kąta. Rodzaje kątów

Dowiesz się: jak wygląda kąt prosty, półpełny i pełny, jak narysować kąt rozwarty, jak narysować kąt ostry, z jakich elementów są zbudowane kąty, w jaki sposób nazwać kąt, jak wygląda symbol kąta.
miniatura

Podział trójkątów ze względu na kąty i boki

Dowiesz się: jak dokonać podziału trójkątów ze względu na boki, jak dokonać podziału trójkątów ze względu na kąty, jakie własności mają trójkąty prostokątne, rozwartokątne i ostrokątne, jakie własności mają trójkąty równoramienne, równoboczne i różnoboczne.
miniatura

Prostokąt i kwadrat - wprowadzenie

Dowiesz się: jaką figurę nazywamy prostokątem, kiedy prostokąt jest kwadratem, z jakich elementów zbudowany jest prostokąt, czy każdy kwadrat jest prostokątem.
miniatura

Wielokąty / Prostokąty i kwadraty

Opis: Ta playlista dotyczy prostokątów i kwadratów. Dowiesz się z niej, jakie własności ma każda z tych figur. Nauczysz się, jak na czystej kartce papieru narysować prostokąty i kwadraty za pomocą cyrkla i ekierki. Poznasz sposoby obliczania obwodu prostokąta i kwadratu i dowiesz się, jak na podstawie obwodu znaleźć długość brakującego boku kwadratu lub prostokąta.
miniatura

Kąty w trójkątach i czworokątach

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, ile wynosi suma miar kątów w każdym trójkącie i w każdym czworokącie. Poznasz własności kątów w trapezach i równoległobokach i nauczysz się, jak stosować własności kątów w trójkątach i czworokątach do rozwiązywania zadań.
miniatura

Budowa i własności trójkąta

Dowiesz się: jak zbudowany jest trójkąt, jakie własności ma trójkąt, jak opisać trójkąt, jego wierzchołki, kąty i boki.
miniatura

Podział czworokątów

Dowiesz się: jak dokonać podziału czworokątów, co to jest klasyfikacja czworokątów, jakie warunki muszą spełniać czworokąty, aby otrzymać miano kwadratu, rombu czy równoległoboku, dlaczego każdy kwadrat jest prostokątem, ale nie każdy prostokąt jest kwadratem.
miniatura

Równoległobok - wprowadzenie

Dowiesz się: jakie własności ma równoległobok, czym różni się równoległobok od prostokąta, czy prostokąt jest równoległobokiem.
miniatura

Wielokąty

Opis: Ta playlista dotyczy czworokątów. Dowiesz się z niej, jak wyglądają i jakie własności mają trapez, równoległobok i romb. Nauczysz się rysować te figury. Po obejrzeniu filmów będziesz umiał klasyfikować wszystkie poznane czworokąty ze względu na ich własności. Dowiesz się, dlaczego każdy kwadrat jest prostokątem, ale nie każdy prostokąt jest kwadratem.
miniatura

Suma miar kątów w trójkącie - zadania

Dowiesz się: ile wynosi suma kątów wewnętrznych w trójkącie, jaką miarę mają kąty w trójkącie równobocznym, jak obliczyć miarę jednego z kątów trójkąta, znając dwa pozostałe, jak obliczyć miarę jednego z kątów ostrych trójkąta prostokątnego, znając miarę drugiego kąta ostrego.
miniatura

Trójkąty - wprowadzenie

Opis: Ta playlista dotyczy podstawowych wiadomości o trójkątach. Dowiesz się z niej, z jakich elementów zbudowany jest trójkąt, ile ma wysokości i jak je narysować. Poznasz własności trójkątów oraz metodę podziału trójkątów ze względu na boki i ze względu na kąty. Nauczysz się konstruować trójkąty za pomocą cyrkla i linijki. Poznasz warunek, jaki muszą spełniać odcinki, aby można było z nich zbudować trójkąt.