Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 676

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Dodawanie i odejmowanie pamięciowe liczb dziesiętnych - zadania

miniatura

Rozkład liczby na czynniki pierwsze - wprowadzenie

miniatura

Rozwiązywanie równań - Wprowadzenie

miniatura

Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10,100,1000

miniatura

Dzielenie ułamków zwykłych przez ułamki zwykłe

miniatura

Zastosowanie funkcji w życiu codziennym - gospodarka

miniatura

Walec - zadania

miniatura

Konstruowanie trójkątów

miniatura

Pole trójkąta - zadania tekstowe

miniatura

Stosunek pól trójkątów podobnych

miniatura

Liczby całkowite na osi liczbowej

miniatura

Równania pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi

miniatura

Równania z dodawaniem

miniatura

Objętość prostopadłościanu i sześcianu

miniatura

Średnia arytmetyczna - zadania

miniatura

Proporcja odwrotna

miniatura

Określenie ciągu. Sposoby opisywania ciągów

miniatura

Nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą – zadania

miniatura

Suma sześcianów

miniatura

Dodawanie, odejmowanie i mnożenie wielomianów

miniatura