Wyniki wyszukiwania

Filtry: Chemia

Znaleziono 52

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Sposoby rozdzielania mieszanin

miniatura

Zapisywanie równań reakcji chemicznej

miniatura

Właściwości fizykochemiczne kwasu mrówkowego i octowego

miniatura

Dyfuzja

miniatura

Węglowodory

miniatura

Estry

miniatura

Metale i niemetale

miniatura

Węglowodory nasycone (alkany)

miniatura

Woda i jej właściwości

miniatura

Gęstość, masa, objętość

miniatura

Właściwości fizyczne i chemiczne alkanów

miniatura

Rozpuszczalność substancji

miniatura

Układ okresowy pierwiastków

miniatura

Węglowodory nienasycone (alkeny i alkiny)

miniatura

Roztwory nasycone i nienasycone

miniatura

Położenie pierwiastka w układzie okresowym

miniatura

Właściwości węglowodorów nienasyconych

miniatura

Roztwór, zawiesina, koloid

miniatura

Liczba atomowa i liczba masowa. Budowa atomu

miniatura

Polimeryzacja

miniatura