Wyniki wyszukiwania

Filtry: Szkoła Podstawowa IV-VI

Znaleziono 256

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Proste równoległe i prostopadłe

miniatura

Zasady odczytywania i zapisywania liczb w systemie rzymskim do dwunastu

miniatura

Dzielenie pisemne przez liczby wielocyfrowe - wprowadzenie

miniatura

Dzielniki liczb - wprowadzenie

miniatura

Porównywanie i porządkowanie liczb dziesiętnych - wprowadzenie

miniatura

Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent

miniatura

Mnożenie liczb mieszanych

miniatura

Podział trójkątów ze względu na kąty i boki

miniatura

Suma miar kątów w czworokącie

miniatura

Proste równoległe przecięte trzecią prostą - kąty

miniatura

Objętość prostopadłościanu i sześcianu

miniatura

Porównywanie różnicowe - wprowadzenie

miniatura

Dzielenie - definicja i przykłady

miniatura

Odejmowanie pisemne liczb z zerami w środku - przykłady

miniatura

Rozszerzanie ułamków zwykłych

miniatura

Mnożenie pisemne przez liczby jednocyfrowe - wprowadzenie

miniatura

Rysowanie prostych prostopadłych za pomocą linijki i ekierki

miniatura

Zasady odczytywania i zapisywania liczb w systemie rzymskim do trzydziestu

miniatura

Dzielenie pisemne przez liczby wielocyfrowe - przykłady

miniatura

Cecha podzielności liczb przez 2

miniatura