Wyniki wyszukiwania

Fraza:

Znaleziono 256

Wyrażenia algebraiczne - suma, różnica, iloczyn, iloraz

miniatura 08:15

Obliczenia zegarowe

miniatura 08:12

Pole kwadratu i prostokąta - obliczenia praktyczne

miniatura 11:35

Zamiana jednostek masy - wprowadzenie

miniatura 05:18

Mnożenie pisemne przez liczby wielocyfrowe - wprowadzenie

miniatura 11:46

Odczytywanie liczb dziesiętnych zaznaczonych na osi liczbowej

miniatura 04:30

Porównywanie różnicowe ułamków dziesiętnych

miniatura 11:29

Zamiana procentów na ułamki i odwrotnie

miniatura 11:38

Obliczanie ułamka danej liczby

miniatura 09:05

Rysowanie rombów i równoległoboków

miniatura 08:42