Wyniki wyszukiwania

Filtry: Szkoła Podstawowa IV-VI

Znaleziono 256

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Porównywanie liczb mieszanych

miniatura

Jednostki długości - wprowadzenie

miniatura

Jednostki pola - wprowadzenie

miniatura

Liczby dziesiętne - wprowadzenie

miniatura

Poszukiwanie dzielników danej liczby

miniatura

Odejmowanie ułamków o różnych mianownikach

miniatura

Dzielenie pisemne liczb dziesiętnych

miniatura

Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych

miniatura

Pole równoległoboku i rombu

miniatura

Potęgowanie liczb ujemnych

miniatura

Rozwiązywanie prostych równań - zadania z treścią

miniatura

Oś liczbowa - wprowadzenie

miniatura

Rozdzielność mnożenia względem dodawania

miniatura

Kolejność wykonywania działań z potęgami

miniatura

Odczytywanie dużych liczb

miniatura

Odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach - przykłady

miniatura

Porządkowanie ułamków właściwych o takich samych licznikach

miniatura

Zależności między jednostkami długości

miniatura

Wykonywanie działań na kalkulatorze - wprowadzenie

miniatura

Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000

miniatura