Ścieżka:

miniatura 10:18

Liczba przekątnych wielokąta foremnego

Dowiedz sie: jak obliczyć liczbę przekątnych wielokąta foremnego, jak wyprowadzić wzór na liczbę przekątnych.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
XI.3

miniatura 09:45

Siatka i pole powierzchni ostrosłupa

Dowiedz sie: jak rozróżniać siatki ostrosłupów, czym jest pole powierzchni ostrosłupa, jak obliczać pole powierzchni ostrosłupa.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
XI.3

miniatura 10:37

Sześciokąt foremny

Dowiedz sie: jak obliczyć pole sześciokąta foremnego, jak wyprowadzić wzór na pole sześciokąta foremnego, jak obliczyć długości przekątnych sześciokąta foremnego.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
XI.3

miniatura 09:54

Liczba pi i obwód koła

Dowiedz sie: co to jest liczba pi, jak obliczyć obwód koła, jak obliczyć długość okręgu.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
XI.3

miniatura 11:17

Ostrosłup prawidłowy trójkątny - obliczanie długości odcinków

Dowiedz sie: jak obliczyć wysokość ostrosłupa prawidłowego trójkątnego znając długości krawędzi bocznych i podstawy, jak obliczyć odpowiednie odcinki w trójkącie równobocznym, jak obliczyć wysokość ściany bocznej ostrosłupa prawidłowego trójkątnego znając wysokość ostrosłupa i długość krawędzi podstawy.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
XI.3

miniatura 10:09

Podsumowanie brył obrotowych

Dowiedz sie: jak obliczyć objętość walca, stożka i kuli, jak obliczyć pole powierzchni walca, stożka i kuli, jak określić przekroje osiowe walca, stożka i kuli.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
XI.3

miniatura 09:15

Pole koła

Dowiedz sie: jak obliczyć pole koła.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
XI.3

miniatura 11:00

Ostrosłup prawidłowy czworokątny i sześciokątny - obliczanie długości odcinków

Dowiedz sie: jak obliczyć wysokość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego znając długości krawędzi bocznych i podstawy, jak obliczyć odpowiednie odcinki w kwadracie, jak obliczyć krawędź boczną ostrosłupa prawidłowego czworokątnego znająć długości wysokości i krawędzi podstawy, jak obliczyć wysokość ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego znając długości krawędzi bocznych i podstawy.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
XI.3

miniatura 11:02

Pole pierścienia kołowego

Dowiedz sie: co to są okręgi współśrodkowe, co to jest pierścień kołowy, jak obliczyć pole pierścienia kołowego.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
XI.3

miniatura 10:38

Ostrosłupy - zadania

Dowiedz sie: jak wyznaczać długości krawędzi ostrosłupa, jak wyznaczać objętość ostrosłupa, jak wyznaczać pole powierzchni ostrosłupa.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
XI.3