Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 629

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Kąty w trapezach i równoległobokach

miniatura

Figury symetryczne względem prostej

miniatura

Figury osiowosymetryczne

miniatura

Symetria osiowa w układzie współrzędnych

miniatura

Figury symetryczne względem punktu

miniatura

Figury środkowosymetryczne

miniatura

Symetria środkowa w układzie współrzędnych

miniatura

Rysowanie figur symetrycznych

miniatura

Liczby całkowite - wprowadzenie

miniatura

Liczby całkowite na osi liczbowej

miniatura

Porównywanie liczb całkowitych

miniatura

Wartość bezwzględna

miniatura

Sinus, cosinus i tangens w trójkącie prostokątnym

miniatura

Wyznaczanie boków trójkąta znając sinus, cosinus lub tangens

miniatura

Korzystanie z tablic trygonometrycznych

miniatura

Wartości sinusa, cosinusa, tangensa dla kątów 30 i 60 stopni

miniatura

Wartości sinusa, cosinusa, tangensa dla 45 stopni

miniatura

Zastosowanie trygonometrii w zadaniach geometrycznych

miniatura

Pole trójkąta - wzór z sinusem

miniatura

Kwadrat sumy

miniatura