Wyniki wyszukiwania

Fraza:

Znaleziono 569

Interpretacja danych - diagram kołowy

miniatura 10:23

Zbiory liczb naturalnych i całkowitych

miniatura 11:24

Wyprowadzenie wzoru na pole trapezu

miniatura 05:33

Podobieństwo w trójkątach prostokątnych

miniatura 10:47

Sinus, cosinus i tangens w trójkącie prostokątnym

miniatura 12:02

Objętość stożka

miniatura 10:32

Rysowanie odcinka w skali, gdy znamy jego rzeczywistą długość

miniatura 05:20

Rozwiązywanie prostych równań

miniatura 10:59

Szacowanie wartości pierwiastków

miniatura 08:37

Podział trójkątów - zadania

miniatura 08:16