Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 618

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Stożek: zadania

miniatura

Kąty wierzchołkowe

miniatura

Trójkąty podobne w trójkątach

miniatura

Pole trójkąta - zadania

miniatura

Dowody matematyczne - przystawanie figur (część 1)

miniatura

Trójkąt 45, 45, 90 - wprowadzenie

miniatura

Co to jest graniastosłup? Co to jest graniastosłup prawidłowy?

miniatura

Ciąg rekurencyjny

miniatura

Trzy kolejne wyrazy ciągu arytmetycznego

miniatura

Podzielność liczb - zadania dowodowe

miniatura

Jedynka trygonometryczna

miniatura

Wykres i własności funkcji minus x do kwadratu

miniatura

Prostopadłość wykresów funkcji liniowych

miniatura

Typy reakcji chemicznych

miniatura

Łączność mnożenia

miniatura

Kolejność wykonywania działań - wprowadzenie

miniatura

Działania na potęgach o wykładniku naturalnym

miniatura

Odczytywanie dużych liczb

miniatura

Odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach - przykłady

miniatura

Potęgowanie jednomianu

miniatura