Ścieżka:

miniatura 04:16

Czas i kalendarz

Dowiedz się: co to jest kwartał, ile miesięcy ma kwartał, jak zapamiętać, ile dni mają poszczególne miesiące.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-XII.4

miniatura 08:24

Porównywanie liczb mieszanych

Dowiedz się: jak porównać liczby mieszane, czy liczba mieszana, która ma mniej całości, może być większa, co zrobić, gdy w części ułamkowej liczby mieszanej jest ułamek niewłaściwy.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-IV.12

miniatura 06:39

Jednostki długości - wprowadzenie

Dowiedz się: w jaki sposób radzili sobie z mierzeniem ludzie w starożytności, czemu stopa nie jest już powszechną jednostką długości, jakich jednostek długości używamy współcześnie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-VII.4

miniatura 10:04

Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych

Dowiedz się: jak dodawać sumy algebraiczne, jak odejmować sumy algebraiczne, jak opuścić nawiasy.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-IV.2

miniatura 08:44

Roztwory

Dowiedz się: co to jest stężenie procentowe, co to jest roztwór, co to jest stężenie roztworu, jak obliczyć masę substancji rozpuszczonej w roztworze, jak obliczyć masę rozpuszczalnika w roztworze.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-V.5

miniatura 07:15

Mnożenie pisemne przez liczby zakończone zerami - zadania

Dowiedz się: jak mnożyć pisemnie liczby zakończone zerami.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-II.3

miniatura 11:53

Zaznaczanie liczb dziesiętnych na osi liczbowej

Dowiedz się: jak znaleźć miejsce liczby dziesiętnej na osi liczbowej, jak zaznaczać i odczytywać liczby dziesiętne na osi liczbowej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-IV.7

miniatura 09:38

Zależności pomiędzy cechami podzielności liczb

Dowiedz się: Z tej lekcji dowiesz się: jakie są zależności pomiędzy cechami podzielności liczb, przez jakie liczby dzielą się liczby podzielne przez 4, 6, 10 i 15.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-II.8

miniatura 09:45

Wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka

Dowiedz się: jak wyłączać czynnik przed znak pierwiastka, jak znajdować dzielnik kwadratowy liczby, jak stosować rozkład liczby na czynniki do wyłączania liczby przed znak pierwiastka.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-II.4

miniatura 08:20

Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent

Dowiedz się: jak znaleźć liczbę, gdy dany jest jej procent, jak obliczyć całość, gdy znasz procent tej całości.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-XII.2 MAT-SP78-V.4