Ścieżka:

miniatura 06:36

Kolejność wykonywania działań - przykłady część 2

Dowiedz sie: jak wykonywać obliczenia, stosując regułę o kolejności wykonywania działań.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
IV.9

miniatura 10:02

Dodawanie pisemne - przykłady

Dowiedz sie: w jaki sposób dodawać liczby sposobem pisemnym.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
IV.9

miniatura 10:44

Porządkowanie liczb

Dowiedz sie: co to znaczy uporządkować liczby, jak uporządkować liczby rosnąco, jak uporządkować liczby malejąco.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
IV.9

miniatura 06:29

Odejmowanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach - zadania tekstowe

Dowiedz sie: jak rozwiązywać zadania tekstowe dotyczące odejmowania ułamków.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
IV.9

miniatura 03:15

Porównywanie ułamków zwykłych o tych samych mianownikach

Dowiedz sie: w jaki sposób porównać ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach, jaki wpływ na wielkość ułamka ma jego licznik, czy większy licznik oznacza większy ułamek.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
IV.9

miniatura 05:10

Miara kątowa

Dowiedz sie: w jakich jednostkach mierzymy kąty, jakim przyrządem mierzymy kąty, jaką miarę ma kąt półpełny, jaką miarę mają inne kąty.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
IV.9

miniatura 08:14

Obliczanie boku na podstawie obwodu

Dowiedz sie: jak obliczyć długość boku prostokąta znając jego obwód i długość jednego boku, jak obliczyć długość boku kwadratu znając tylko obwód.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
IV.9

miniatura 09:44

Podwyżki

Dowiedz sie: jak obliczyć wartość podwyżki, jak obliczyć cenę po podwyżce, jak obliczyć, o jaki procent podwyższono cenę.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
IV.9

miniatura 07:17

Wykonywanie działań na kalkulatorze - wprowadzenie

Dowiedz sie: w jaki sposób wykonać podstawowe działania matematyczne na kalkulatorze, czy każdy kalkulator liczy zgodnie z kolejnością wykonywania działań, co oznaczają i do czego służą poszczególne przyciski na kalkulatorze.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
IV.9

miniatura 08:44

Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000

Dowiedz sie: w jaki sposób ułamki zwykłe o mianowniku 10, 100 i 1000 zapisać w postaci liczby dziesiętnej, jak poprawnie czytać liczby z przecinkami, od czego zależy ilość cyfr po przecinku.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
IV.9