Wyniki wyszukiwania

Fraza: Pistacja

Znaleziono 536

Ułamki właściwe na osi liczbowej

miniatura 07:08

Liczby mieszane na osi liczbowej

miniatura 05:29

Dziesiątkowy układ pozycyjny

miniatura 08:24

Odczytywanie dużych liczb

miniatura 07:34

Porównywanie dużych liczb

miniatura 07:55

Porządkowanie liczb

miniatura 10:44

Wyrażenia algebraiczne - wprowadzenie

miniatura 09:19

Wyrażenia algebraiczne - suma, różnica, iloczyn, iloraz

miniatura 08:15

Wyrażenia algebraiczne - nazywanie i odczytywanie

miniatura 09:59

Ułamki równoważne

miniatura 07:10