Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Fizyka Szkoła Podstawowa VII-VIII
Znaleziono 29

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Użytkowanie energii elektrycznej. Zasady BHP

miniatura
Dowiedz się: jaką rolę spełniają bezpieczniki przeciążeniowe i izolacja w domowej sieci elektrycznej, jak bezpiecznie korzystać z energii elektrycznej, jakie są skutki przerwania dostaw energii elektrycznej do urządzeń o kluczowym znaczeniu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Praca i moc prądu

miniatura
Dowiedz się: jak rozumieć pojęcie pracy i mocy prądu elektrycznego wraz z ich jednostkami, jak przeliczać energię elektryczną wyrażoną w kilowatogodzinach na dżule i odwrotnie, w jakie formy energii może być zmieniona energia elektryczna, jakie są źródła energii elektrycznej i jej odbiorniki.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Opór elektryczny

miniatura
Dowiedz się: co kryje się pod pojęciem oporu elektrycznego, od czego zależy i jaka jest jego jednostka, jak do obliczeń wykorzystać związek między napięciem a natężeniem prądu i oporem, jak rysuje się schematy obwodów elektrycznych składających się z jednego źródła energii, jednego odbiornika, mierników i wyłączników oraz jak posługiwać się symbolami graficznymi tych elementów.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Napięcie i natężenie prądu - pomiar i jednostki

miniatura
Dowiedz się: czym jest natężenie prądu i jaka jest jego jednostka, jak stosować do obliczeń związek między natężeniem prądu a ładunkiem i czasem jego przepływu przez przekrój poprzeczny przewodnika, jak posługiwać się pojęciem napięcia elektrycznego jako wielkości określającej ilość energii potrzebnej do przeniesienia jednostkowego ładunku w obwodzie, jak stosować jednostkę napięcia, jak rysować schematy obwodów elektrycznych składających się z jednego źródła energii, jednego odbiornika, mierników i wyłączników, jak posługiwać się symbolami graficznymi elementów obwodu elektrycznego.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Prąd elektryczny

miniatura
Dowiedz się: co to jest prąd elektryczny i jaki jest kierunek jego przepływu, co to jest napięcie i natężenie prądu, co nazywamy obwodem elektrycznym.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Indukcja elektrostatyczna

miniatura
Dowiedz się: na czym polega indukcja elektrostatyczna, jak zademonstrować wzajemne oddziaływanie ciał naelektryzowanych, jak doświadczalnie rozróżniać przewodniki od izolatorów oraz wskazywać ich przykłady.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Elektryzowanie ciał przez tarcie i dotyk

miniatura
Dowiedz się: na czym polega proces elektryzowania ciał przez tarcie i dotyk, jaka jest budowa oraz zasada działania elektroskopu, jak doświadczalnie pokazać zjawiska elektryzowania przez tarcie lub dotyk.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Ładunki jednoimienne i różnoimienne

miniatura
Dowiedz się: skąd biorą się ładunki na ciałach naelektryzowanych, co oznacza nadmiar elektronów i niedomiar elektronów, jak zachowują się ładunki jednoimienne i różnoimienne, co to jest ładunek elementarny i jaką ma jednostkę.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy: