Wyniki wyszukiwania ( 2579 )

miniatura

Środowiska życia ssaków

Dowiesz się: w jak różnorodnych środowiskach żyją ssaki, jakie są przystosowania ssaków do życia w różnych środowiskach.
miniatura

Zdobywanie pokarmu u ssaków

Dowiesz się: że pod względem zdobywania pokarmu ssaki dzielą się na roślinożerne, drapieżne i wszystkożerne, o różnorodności cech morfologicznych i anatomicznych ssaków w zależności od spożywanego pokarmu, o przystosowaniach ssaków do życia i zdobywania pokarmu w różnych środowiskach.
miniatura

Rozmnażanie u ssaków

Dowiesz się: skąd pochodzi nazwa „ssaki”, w jaki sposób rozmnażają się różne gatunki ssaków, co oznaczają terminy: łożyskowce, torbacze, stekowce, które ssaki są jajorodne.
miniatura

Ssak niejedno ma imię

Dowiesz się: jaka jest różnorodność środowisk życia i cech morfologicznych ssaków, jakie są przystosowania ssaków do życia w różnych środowiskach, jakie cechy odpowiadają za to, że ssaki są stałocieplne.
miniatura

Ssaki

Opis: Z tej playlisty dowiesz się o różnorodności środowisk życia i oraz o zróżnicowanych cechach morfologicznych ssaków. Poznasz przedstawicieli ssaków, ich cechy wspólne oraz przystosowania do życia w różnych środowiskach. Ponadto dowiesz się, co to znaczy, że ssaki są stałocieplne oraz w jaki sposób rozmnażają się i rozwijają różne grupy ssaków. Poznasz znaczenie ssaków w przyrodzie i dla człowieka.
miniatura

Prawo Archimedesa

Dowiesz się: czym jest siła wyporu, o czym mówi prawo Archimedesa, od czego zależy, czy dane ciało pływa, czy tonie.
miniatura

Prawo Pascala

Dowiesz się: w jaki sposób ciśnienie rozchodzi się w cieczach i gazach, o czym mówi prawo Pascala, jakie praktyczne zastosowanie ma prawo Pascala.
miniatura

Ciśnienie hydrostatyczne i ciśnienie atmosferyczne

Dowiesz się: czym jest ciśnienie hydrostatyczne, czym jest ciśnienie atmosferyczne.
miniatura

Ciśnienie i parcie

Dowiesz się: co oznacza pojęcie parcia, nacisku, ciśnienia, jak wykorzystywać do obliczeń wzór na związek między parciem a ciśnieniem, jak posługiwać się pojęciem ciśnienia atmosferycznego.
miniatura

Napięcie powierzchniowe

Dowiesz się: jak opisać zjawisko napięcia powierzchniowego, jak zilustrować istnienie sił spójności, jak wytłumaczyć formowanie się kropli w kontekście istnienia sił spójności.
miniatura

Własności materii

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, na czym polega zjawisko dyfuzji. Poznasz stany skupienia substancji oraz właściwości fizyczne ciał stałych, cieczy i gazów. Dowiesz się, czym jest masa i gęstość, i w jakich jednostkach mogą być wyrażane oraz jaka zależność zachodzi między siłą grawitacji a masą. Nauczysz się wyznaczać gęstość ciał stałych o regularnych i nieregularnych kształtach. Poznasz zjawisko napięcia powierzchniowego. Dowiesz się, czym jest parcie i ciśnienie, ciśnienie hydrostatyczne i atmosferyczne oraz od czego zależą te wielkości. Poznasz prawo Pascala, prawo Archimedesa i warunki pływalności ciał.
miniatura

Krokodyle

Dowiesz się: jakie są cechy wspólne wszystkich krokodyli, jak rozmnażają się krokodyle i jakie zamieszkują środowiska, w jaki sposób zdobywają pokarm, poruszają się i oddychają te gady, jakie grupy zwierząt zaliczamy do krokodyli.
miniatura

Węże i jaszczurki

Dowiesz się: jakie są cechy anatomiczne i fizjologiczne jaszczurek i węży, jak rozmnażają się węże i jaszczurki, jakie gatunki węży i jaszczurek żyją w Polsce.
miniatura

Żółwie

Dowiesz się: jakie są wspólne cechy anatomii i fizjologii żółwi, jak przebiega cykl życiowy żółwia, jakie są przykłady gatunków żółwi.
miniatura

Ty gadzie!

Dowiesz się: jakie są wspólne cechy wszystkich gadów, że do gadów należą jaszczurki, węże, krokodyle i żółwie, jakie są główne przystosowania gadów do życia na lądzie, co to znaczy, że gady są zmiennocieplne, jak rozmnażają się gady i jak przebiega ich rozwój, jakie jest znaczenie gadów w przyrodzie i dla człowieka.
miniatura

Zasada zachowania energii w praktyce

Dowiesz się: na czym polega zasada zachowania energii, jak wykorzystać zasadę zachowania energii do opisu zjawisk, jak wykorzystać zasadę zachowania energii mechanicznej do obliczeń.
miniatura

Energia potencjalna sprężystości

Dowiesz się: co oznacza pojęcie energii potencjalnej sprężystości, od czego zależy energia potencjalna sprężystości, jak magazynować energię potencjalną sprężystości.
miniatura

Energia potencjalna grawitacji

Dowiesz się: czym jest energia potencjalna grawitacji i od czego zależy, jak magazynować energię potencjalną grawitacji.
miniatura

Energia kinetyczna

Dowiesz się: czym jest energia kinetyczna, od czego zależy energia kinetyczna, jak wyznaczyć zmianę energii kinetycznej.
miniatura

Moc

Dowiesz się: czym jest moc, w jakich jednostkach wyraża się moc, jaki jest wzór na moc.