Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Fizyka Szkoła Podstawowa VII-VIII
Znaleziono 9

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Optyka oka i wady refrakcji

miniatura
Dowiedz się: jak zbudowane jest oko, na czym polegają krótkowzroczność i dalekowzroczność, w jaki sposób koryguje się wady wzroku.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Obrazy w soczewkach

miniatura
Dowiedz się: jak powstają obrazy w soczewkach i jakie mają cechy, jakie są zastosowania soczewek.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Obrazy w zwierciadłach

miniatura
Dowiedz się: jak konstruować obrazy powstające w zwierciadłach, jakie cechy mają obrazy powstające w zwierciadłach, gdzie używa się zwierciadeł.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Zwierciadła i soczewki

miniatura
Dowiedz się: co nazywamy zwierciadłem, jakie są rodzaje zwierciadeł, jakie są rodzaje soczewek oraz ich cechy, w jaki sposób promienie światła przechodzą przez soczewki.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Załamanie i rozszczepienie światła

miniatura
Dowiedz się: na czym polega zjawisko załamania światła, w jaki sposób można rozszczepić światło na poszczególne barwy, jak powstaje tęcza.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Odbicie i rozproszenie światła

miniatura
Dowiedz się: jak brzmi prawo odbicia światła, gdzie wykorzystujemy prawo odbicia światła, jaka jest różnica między odbiciem a rozproszeniem światła.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Cień i półcień

miniatura
Dowiedz się: kiedy powstaje cień, a kiedy półcień, jaki jest mechanizm powstawania zaćmień Słońca i zaćmień Księżyca.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Światło i jego właściwości

miniatura
Dowiedz się: jakie są podstawowe właściwości światła, jak światło rozchodzi się w ośrodkach jednorodnych i niejednorodnych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy: