Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Fizyka Szkoła Podstawowa VII-VIII
Znaleziono 35

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

I zasada termodynamiki

miniatura
Dowiedz się: jak można zwiększyć energię wewnętrzną ciała, jak gazy mogą wykonać pracę, czym jest ciepło i jaka jest jego jednostka, jaki jest kierunek przepływu ciepła, jaka jest treść pierwszej zasady termodynamiki.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Konwekcja i promieniowanie

miniatura
Dowiedz się: jak opisać ruch gazów i cieczy w zjawisku konwekcji, na czym polega promieniowanie cieplne.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Przewodnictwo cieplne

miniatura
Dowiedz się: na czym polega zjawisko przewodnictwa cieplnego, jaka jest rola izolacji cieplnej, jak określić, który z badanych materiałów jest lepszym przewodnikiem ciepła.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Topnienie, krzepnięcie, parowanie, skraplanie

miniatura
Dowiedz się: jak nazywają się zmiany stanów skupienia (przemiany fazowe) i jak je rozróżniać, na czym polega zjawisko topnienia, krzepnięcia, wrzenia, parowania, skraplania, sublimacji i resublimacji.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Ciepło właściwe

miniatura
Dowiedz się: co to jest ciepło właściwe i jaka jest jego jednostka, jaka jest zależność między przekazywaniem ciepła, masą substancji i temperaturą tej substancji.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Równowaga termiczna

miniatura
Dowiedz się: jak można zmienić energię układu (energię wewnętrzną), jaki jest związek między temperaturą a średnią energią kinetyczną ruchu chaotycznego cząsteczek.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Energia wewnętrzna i temperatura, przekazywanie ciepła

miniatura
Dowiedz się: czym jest temperatura i co oznacza równowaga termiczna, jak posługiwać się skalami temperatur (Celsjusza, Kelvina, Fahrenheita), jak przeliczać temperaturę w stopniach Celsjusza na temperaturę w kelwinach i odwrotnie, jaki jest związek między temperaturą a średnią energią kinetyczną (ruchu chaotycznego) cząsteczek.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy: