Wyniki wyszukiwania ( 54 )

miniatura

Pierwiastek kwadratowy - przykłady

Dowiesz się: jak obliczać pierwiastki kwadratowe z ułamków oraz liczb mieszanych, jak pierwiastkować liczby, jak dodawać i odejmować pierwiastki kwadratowe.
miniatura

Dodawanie i odejmowanie pierwiastków

Dowiesz się: jak dodawać pierwiastki, jak odejmować pierwiastki, kiedy nie można dodawać i odejmować pierwiastków.
miniatura

Pierwiastek kwadratowy z liczb niekwadratowych

Dowiesz się: jak poznać dokładną wartość pierwiastków kwadratowych z liczb niekwadratowych, jak oszacować wartość pierwiastka z dwóch, trzech i pięciu.
miniatura

Mnożenie i dzielenie pierwiastków kwadratowych - przykłady

Dowiesz się: jak mnożyć pierwiastki kwadratowe, jak dzielić pierwiastki kwadratowe, jak mnożyć i dzielić pierwiastki kwadratowe w trudniejszych przykładach.
miniatura

Pierwiastek kwadratowy

Opis: Ta playlista dotyczy pierwiastków kwadratowych. Dowiesz się z niej, co to jest pierwiastek kwadratowy, jak obliczyć pierwiastek kwadratowy z liczby kwadratowej, jak obliczyć pierwiastek kwadratowy z liczby niekwadratowej, jak wyłączyć czynnik spod znaku pierwiastka, jak włączyć czynnik pod znak pierwiastka, jak mnożyć pierwiastki, jak dzielić pierwiastki, kiedy można dodawać i odejmować pierwiastki oraz jak to robić.
miniatura

Mnożenie pierwiastków sześciennych

Dowiesz się: jak korzystać z własności pierwiastków sześciennych, jak mnożyć pierwiastki sześcienne z liczb sześciennych i niesześciennych.
miniatura

Pierwiastek sześcienny

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, co to jest pierwiastek sześcienny z liczb sześciennych i niesześciennych i jak obliczać jego wartość dokładną i przybliżoną, jak korzystać z własności pierwiastków sześciennych oraz jak mnożyć i dzielić pierwiastki sześcienne z liczb sześciennych i niesześciennych, jak sprytnie korzystać z własności pierwiastków sześciennych oraz jak korzystać z tego, że iloraz pierwiastków tego samego stopnia jest pierwiastkiem z ilorazu liczb podpierwiastkowych, jak włączać i wyłączać czynnik spod pierwiastka, zamieniać liczby na pierwiastki sześcienne i sprawdzać, czy możemy pod znak pierwiastka sześciennego włączać liczbę ujemną.
miniatura

Dzielenie pierwiastków kwadratowych

Dowiesz się: jak dzielić pierwiastki kwadratowe, jak obliczyć pierwiastek z ilorazu liczb, kiedy można dzielić przez siebie pierwiastki kwadratowe.
miniatura

Mnożenie pierwiastków kwadratowych

Dowiesz się: jak mnożyć pierwiastki kwadratowe, jak obliczyć pierwiastek z iloczynu liczb, kiedy można mnożyć przez siebie pierwiastki kwadratowe.
miniatura

Pierwiastki sześcienne z liczb niesześciennych

Dowiesz się: co to jest pierwiastek sześcienny z liczb niesześciennych, jak obliczać przybliżone wartości pierwiastka sześciennego.
miniatura

Dzielenie pierwiastków sześciennych

Dowiesz się: jak dzielić pierwiastki sześcienne, jak korzystać z tego, że iloraz pierwiastków tego samego stopnia jest pierwiastkiem z ilorazu liczb podpierwiastkowych.
miniatura

Włączanie czynnika pod znak pierwiastka sześciennego

Dowiesz się: jak włączać czynnik pod znak pierwiastka sześciennego, jak zamieniać liczby na pierwiastki sześcienne, czy możemy włączyć pod znak pierwiastka sześciennego liczbę ujemną.
miniatura

Szacowanie wartości pierwiastków

Dowiesz się: jak szacować wartości pierwiastków, gdzie na osi liczbowej znajdują się dane pierwiastki.
miniatura

Działania na pierwiastkach

Opis: Ta playlista dotyczy działań na pierwiastkach. Dowiesz się z niej, w jaki sposób dodawać i odejmować pierwiastki, jak oszacować wartość pierwiastka oraz jak usunąć niewymierność z mianownika.
miniatura

Włączanie czynnika pod znak pierwiastka

Dowiesz się: jak włączać liczbę pod znak pierwiastka, jak porównywać pierwiastki ze sobą.
miniatura

Pierwiastek kwadratowy - wprowadzenie

Dowiesz się: co to jest pierwiastek kwadratowy, co to jest pierwiastek drugiego stopnia, co to jest liczba podpierwiastkowa, jak pierwiastkować liczby, jak obliczać pierwiastki kwadratowe.
miniatura

Który większy

Przećwiczysz: umiejętność porównywania pierwiastków.
miniatura

Zafałszowana suma pierwiastków

Przećwiczysz: umiejętność obliczania sumy pierwiastków.
miniatura

Pierwiastek z kalkulatorem

Przećwiczysz: umiejętność obliczania pierwiastka kwadratowego przy pomocy kalkulatora.
miniatura

Wyłączanie czynnika przed pierwiastek sześcienny

Dowiesz się: jak wyłączać czynnik przed znak pierwiastka sześciennego.