Wyniki wyszukiwania ( 40 )

miniatura

Pierwiastek kwadratowy, sześcienny, n-tego stopnia

Dowiesz się: czym są pierwiastki kwadratowe, pierwiastki sześcienne i pierwiastki wyższych stopni, jak obliczać pierwiastki wyższych stopni, jak obliczać wyrażenia z pierwiastkami.
miniatura

Potęgi i pierwiastki - zadania dowodowe

Dowiesz się: jak udowodnić podzielność liczb zawierających potęgi, jak wykazać równość wyrażeń z potęgami i pierwiastkami, jak rozwiązywać zadania dowodowe z wykorzystaniem praw działań na potęgach i pierwiastkach.
miniatura

Pierwiastek kwadratowy - przykłady

Dowiesz się: jak obliczać pierwiastki kwadratowe z ułamków oraz liczb mieszanych, jak pierwiastkować liczby, jak dodawać i odejmować pierwiastki kwadratowe.
miniatura

Dodawanie i odejmowanie pierwiastków

Dowiesz się: jak dodawać pierwiastki, jak odejmować pierwiastki, kiedy nie można dodawać i odejmować pierwiastków.
miniatura

Działania na potęgach o wykładniku wymiernym

Dowiesz się: jak upraszczać wyrażenia wykorzystując potęgi o wykładniku wymiernym, jak skutecznie obliczać wyrażenia z potęgami o wykładnikach wymiernych.
miniatura

Związek między pierwiastkowaniem a potęgowaniem

Dowiesz się: czym jest potęga o wykładniku wymiernym, jak obliczać potęgi o wykładniku wymiernym, jak zamienić potęgę o wykładniku wymiernym na pierwiastek.
miniatura

Działania na pierwiastkach wyższych stopni

Dowiesz się: jak upraszczać wyrażenia z pierwiastkami, jak wyłączyć czynnik przed pierwiastek, jak w skuteczny sposób rozwiązywać skomplikowane wyrażenia z pierwiastkami.
miniatura

Pierwiastek kwadratowy z liczb niekwadratowych

Dowiesz się: jak poznać dokładną wartość pierwiastków kwadratowych z liczb niekwadratowych, jak oszacować wartość pierwiastka z dwóch, trzech i pięciu.
miniatura

Mnożenie i dzielenie pierwiastków kwadratowych - przykłady

Dowiesz się: jak mnożyć pierwiastki kwadratowe, jak dzielić pierwiastki kwadratowe, jak mnożyć i dzielić pierwiastki kwadratowe w trudniejszych przykładach.
miniatura

Mnożenie pierwiastków sześciennych

Dowiesz się: jak korzystać z własności pierwiastków sześciennych, jak mnożyć pierwiastki sześcienne z liczb sześciennych i niesześciennych.
miniatura

Dzielenie pierwiastków kwadratowych

Dowiesz się: jak dzielić pierwiastki kwadratowe, jak obliczyć pierwiastek z ilorazu liczb, kiedy można dzielić przez siebie pierwiastki kwadratowe.
miniatura

Mnożenie pierwiastków kwadratowych

Dowiesz się: jak mnożyć pierwiastki kwadratowe, jak obliczyć pierwiastek z iloczynu liczb, kiedy można mnożyć przez siebie pierwiastki kwadratowe.
miniatura

Rozkład wielomianów na czynniki − pierwiastki całkowite

Dowiesz się: jak wykorzystywać twierdzenie o pierwiastkach całkowitych do zapisywania wielomianów jako iloczyn czynników, jak używać schematu Hornera, jak zapisywać wielomiany w postaci iloczynowej wyciągając wspólny czynnik przed nawias, jak wykorzystywać wzory skróconego mnożenia do rozkładania wielomianów na iloczyn czynników.
miniatura

Pierwiastki sześcienne z liczb niesześciennych

Dowiesz się: co to jest pierwiastek sześcienny z liczb niesześciennych, jak obliczać przybliżone wartości pierwiastka sześciennego.
miniatura

Dzielenie pierwiastków sześciennych

Dowiesz się: jak dzielić pierwiastki sześcienne, jak korzystać z tego, że iloraz pierwiastków tego samego stopnia jest pierwiastkiem z ilorazu liczb podpierwiastkowych.
miniatura

Włączanie czynnika pod znak pierwiastka sześciennego

Dowiesz się: jak włączać czynnik pod znak pierwiastka sześciennego, jak zamieniać liczby na pierwiastki sześcienne, czy możemy włączyć pod znak pierwiastka sześciennego liczbę ujemną.
miniatura

Szacowanie wartości pierwiastków

Dowiesz się: jak szacować wartości pierwiastków, gdzie na osi liczbowej znajdują się dane pierwiastki.
miniatura

Włączanie czynnika pod znak pierwiastka

Dowiesz się: jak włączać liczbę pod znak pierwiastka, jak porównywać pierwiastki ze sobą.
miniatura

Pierwiastek kwadratowy - wprowadzenie

Dowiesz się: co to jest pierwiastek kwadratowy, co to jest pierwiastek drugiego stopnia, co to jest liczba podpierwiastkowa, jak pierwiastkować liczby, jak obliczać pierwiastki kwadratowe.
miniatura

Wyłączanie czynnika przed pierwiastek sześcienny

Dowiesz się: jak wyłączać czynnik przed znak pierwiastka sześciennego.