Wyniki wyszukiwania ( 17 )

miniatura

Jednomiany podobne

Dowiesz się: jak rozpoznać jednomiany podobne, kiedy jednomiany są podobne, co to jest współczynnik liczbowy jednomianu.
miniatura

Wartość liczbowa jednomianu

Dowiesz się: jak obliczyć wartość liczbową jednomianu, jak podstawić liczbę, co to jest wartość liczbowa jednomianu.
miniatura

Dzielenie jednomianów

Dowiesz się: kiedy można dzielić wyrażenia algebraiczne, jak skracać ułamki z wyrażeniami algebraicznymi.
miniatura

Mnożenie jednomianów

Dowiesz się: jak mnożyć jednomiany, jak zapisać iloczyn jednomianów, jak porządkować jednomiany.
miniatura

Jednomiany - definicja i przykłady

Dowiesz się: co to jest jednomian, co to jest współczynnik liczbowy jednomianu, jak porządkować jednomiany.
miniatura

Jednomiany

Opis: Ta playlista dotyczy zapisywania jednomianów. Dowiesz się z niej, jak porządkować jednomiany, obliczać ich wartość liczbową, mnożyć i dzielić je przez siebie oraz potęgować. Dowiesz się też, co to są jednomiany podobne i jak je grupować.
miniatura

Zapisywanie wyrażeń za pomocą równań

Dowiesz się: jak określić, co jest niewiadomą, jaką literą określić niewiadomą, jak ułożyć i zapisać równanie opisujące treść zadania.
miniatura

Równania

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, jak zapisywać równania, jak rozwiązywać równania oraz poznasz odpowiedź na pytanie, ile rozwiązań może mieć równanie. Dowiesz się, że równania można mnożyć obustronnie, dzielić obustronnie, że od obu stron równania można odjąć tę samą liczbę oraz do obu stron równania można dodać tę samą liczbę. Nauczysz się rozwiązywać równania z ułamkami oraz takie, w których występują nawiasy. Dowiesz się także, w jaki sposób oraz dlaczego przekształcamy wzory.
miniatura

Poszukiwanie zależności geometrycznych

Dowiesz się: jak szukać zależności geometrycznych, jak opisać zaobserwowane zależności, jak stosować algebrę do opisu zależności.
miniatura

Poszukiwanie zależności liczbowych

Dowiesz się: jak zastosować algebrę do opisu zależności, jak opisać zaobserwowane zależności, jak zaobserwować zależności geometryczne, jak zaobserwować zależności liczbowe.
miniatura

Sumy algebraiczne - zadania tekstowe

Dowiesz się: że warto dane z zadania zapisywać za pomocą liter, jak opisać zależności między informacjami z zadania.
miniatura

Sumy algebraiczne - działania

Opis: Ta playlista dotyczy wyłączania wspólnego czynnika przed nawias, mnożenia sum algebraicznych, zapisywania treści zadań za pomocą wyrażeń algebraicznych. Dowiesz się z niej, jak wyłączać wspólny czynnik przed nawias, jak mnożyć przez siebie dwie sumy algebraiczne i jak zapisywać treść zadania tekstowego za pomocą wyrażenia algebraicznego.
miniatura

Wartość liczbowa sumy algebraicznej

Dowiesz się: co to jest wartość sumy algebraicznej, jak podstawić liczbę, jak obliczać wartość sumy algebraicznej.
miniatura

Suma algebraiczna - przykłady

Dowiesz się: jak rozpoznawać jednomiany podobne w sumie algebraicznej, co to jest redukcja wyrazów podobnych, jak dokonać redukcji wyrazów podobnych.
miniatura

Suma algebraiczna - wprowadzenie

Dowiesz się: co to jest suma algebraiczna, co to jest wyraz sumy algebraicznej, jak dodawać i odejmować jednomiany podobne.
miniatura

Sumy algebraiczne

Opis: Ta playlista dotyczy obliczania sum algebraicznych oraz ich wartości liczbowej. Dowiesz się z niej jak należy dodawać i odejmować jednomiany podobne, obliczać wartość liczbową sumy algebraicznej, mnożyć sumę algebraiczną przez liczbę, mnożyć sumę algebraiczną przez jednomian oraz mnożyć przez siebie sumy algebraiczne.
miniatura

Potęgowanie jednomianu

Dowiesz się: jak potęgować jednomiany, jak zapisać potęgę iloczynu.