Wyniki wyszukiwania ( 14 )

miniatura

Wielokąty foremne

Dowiesz się: czym jest wielokąt foremny, jakie figury są wielokątami foremnymi, a jakie nie, jak rozpoznać wielokąt foremny.
miniatura

Wielokąty foremne

Opis: Ta playlista dotyczy wielokątów foremnych. Dowiesz się z niej, czym charakteryzuje się wielokąt foremny i jak sprawdzić, czy dany wielokąt jest foremny. Poznasz wzór na wyznaczenie miary kąta wewnętrzego wielokąta foremnego i zobaczysz, jak został wyprowadzony. Nauczysz się też, jak obliczyć liczbę przekątnych w wielokątach foremnych. Poznasz również najważniejsze własności sześciokąta foremnego: miarę jego kąta wewnętrznego, pole oraz długość przekątnych.
miniatura

Trójkąty

Opis: Ta playlista dotyczy trójkątów. Dowiesz się z niej jak udowodnić sumę kątów w trojkącie, jak zastosować nierówność trójkąta, jakie własności mają trójkąty równoramienne, równoboczne, prostokątne i rozwartokątne. Przypomnisz sobie co to jest wysokość w trójkącie i jak obliczamy pole trójkąta, jak stosujemy wzór na pole trójkąta w zadaniach. Dowiesz się, kiedy trójkąty są przystające i jak stosować przystawanie trójkątów w zadaniach.
miniatura

Sześciokąt foremny

Dowiesz się: jak obliczyć pole sześciokąta foremnego, jak wyprowadzić wzór na pole sześciokąta foremnego, jak obliczyć długości przekątnych sześciokąta foremnego.
miniatura

Liczba przekątnych wielokąta foremnego

Dowiesz się: jak obliczyć liczbę przekątnych wielokąta foremnego, jak wyprowadzić wzór na liczbę przekątnych.
miniatura

Kąt wewnętrzny wielokąta foremnego

Dowiesz się: jak wyznaczyć miarę kąta wewnętrzego w dowolnym wielokącie foremnym, jak wyprowadzić wzór na miarę kąta wewnętrznego.
miniatura

Kwadrat - pole i obwód

Dowiesz się: jak policzyć obwód kwadratu, jak policzyć pole kwadratu, jaka jest zależność między polem i obwodem kwadratu.
miniatura

Prostokąt - pole i obwód

Dowiesz się: jak policzyć obwód prostokąta, jak policzyć pole prostokąta, jaka jest zależność między polem i obwodem prostokąta.
miniatura

Prostokąt - własności

Dowiesz się: jaką figurę możemy nazwać prostokątem, jakie przekątne ma prostokąt, jak przecinają się przekątne w prostokącie, jaką figurę możemy nazwać kwadratem, jakie przekątne ma kwadrat, jak przecinają się przekątne w kwadracie.
miniatura

Prostokąty

Opis: Z tych filmów dowiesz się, jaką figurę możemy nazwać prostokątem, a jaką kwadratem, jakie są własności tych figur oraz jak obliczyć pola i obwody tych czworokątów.
miniatura

Trójkąt 45, 45, 90 - zadania z czworokątami

Dowiesz się: jak obliczyć długość przekątnej kwadratu znając jego pole, jak obliczyć pole i obwód trapezu, którego krótsza podstawa ma 2 cm, dłuższe ramię ma 4 cm, a kąt ostry ma 45 stopni.
miniatura

Trójkąt 45,45,90

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, jakie są zależności między długościami boków w trójkątach o kątach 45, 45 i 90 stopni, jak z nich korzystać do obliczania długości przeciwprostokątnej znając długość przyprostokątnej i na odwrót, jak te zależności przydają się w zadaniach geometrycznych z czworokątami oraz jakie są związki między okręgami wpisanymi w kwadrat oraz okręgami opisanymi na kwadracie.
miniatura

Pole trójkąta - zadania

Dowiesz się: jak obliczać pole trójkąta, jak obliczać długość wysokości prostopadłej do boku o podanej długości znając pole trójkąta.
miniatura

Podział trójkątów - zadania

Dowiesz się: jak miary kątów wewnętrznych wpływają na kształt trójkąta, jakie są miary kątów wewnętrznych w trójkącie równobocznym i równoramiennym, co to jest trójkąt rozwartokątny, ostrokątny i prostokątny, co to jest trójkąt równoramienny, równoboczny i różnoboczny.