Wyniki wyszukiwania ( 842 )

miniatura

Budowa i funkcje układu limfatycznego

Dowiesz się: gdzie znajdują się narządy układu odpornościowego, jaka jest rola śledziony, grasicy, węzłów chłonnych i limfy.
miniatura

Higiena i choroby układu krążenia

Dowiesz się: jak wysiłek fizyczny wpływa na tętno i ciśnienie krwi, jak aktywność fizyczna i prawidłowa dieta wpływają na funkcjonowanie układu krążenia, jakie są choroby krwi i jak im zapobiegać, na czym polega anemia, białaczka, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, zawał serca, dlaczego trzeba regularnie robić badania kontrolne krwi, mierzyć tętno i ciśnienie tętnicze.
miniatura

Skład i funkcje krwi

Dowiesz się: z czego składa się krew, jakie funkcje pełnią elementy morfotyczne i osocze, jakie są grupy krwi, jakie zasady obowiązują przy transfuzji, jak uniknąć konfliktu serologicznego.
miniatura

Krwiobieg mały i duży

Dowiesz się: jakie elementy układu krwionośnego tworzą krwiobieg duży i mały, jak w układzie krążenia płynie krew odtlenowana, a jak natlenowana, jak działa mechanizm wymiany gazowej, co to znaczy, że układ krwionośny jest zamknięty.
miniatura

Budowa i funkcje układu krążenia

Dowiesz się: jak jest zbudowany układ krążenia, jakie są funkcje elementów układu krążenia, jak wysiłek fizyczny wpływa na zmiany tętna i ciśnienia tętniczego krwi, kiedy wykonywać badania kontrolne krwi, jak mierzyć tętno i ciśnienie tętnicze.
miniatura

Fale elektromagnetyczne

Dowiesz się: jak powstają fale elektromagnetyczne, jakie są rodzaje fal elektromagnetycznych, od czego zależą właściwości fal elektromagnetycznych, jakie jest zastosowanie fal elektromagnetycznych.
miniatura

Przemiany energii w ruchu drgającym

Dowiesz się: jakie przemiany energii zachodzą w ruchu drgającym.
miniatura

Fale dźwiękowe

Dowiesz się: co może być źródłem dźwięku, jak powstają fale dźwiękowe, jakie wielkości fizyczne opisują fale dźwiękowe, od czego zależy wysokość i głośność dźwięku.
miniatura

Fale, rozchodzenie się fal

Dowiesz się: czym jest fala i jakie ma właściwości, jakie wielkości opisują fale, jaki jest związek między drganiami a falami.
miniatura

Amplituda, okres i częstotliwość drgań

Dowiesz się: jakie wielkości fizyczne opisują ruch drgający, jak wyznaczać okres i częstotliwość drgań wahadła.
miniatura

Drgania, ruch drgający

Dowiesz się: jaki ruch nazywamy ruchem drgającym, jak wygląda wykres ruchu drgającego.
miniatura

Higiena i choroby układu ruchu

Dowiesz się: dlaczego aktywność fizyczna jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania układu ruchu, jakie są schorzenia układu ruchu, jakie są przyczyny powstawania skrzywień kręgosłupa, płaskostopia, krzywicy, osteoporozy, jakie są zasady profilaktyki tych chorób.
miniatura

Połączenia kości

Dowiesz się: w jaki sposób kości łączą się sobą w układzie ruchu, jakie są typy połączeń kości w naszym układzie ruchu, jaką rolę w układzie ruchu pełnią mięśnie, ścięgna, kości i stawy.
miniatura

Budowa i funkcjonowanie mięśni

Dowiesz się: jaką funkcję pełnią mięśnie w organizmie człowieka, jak zbudowane są włókna mięśniowe, na czym polega faza czynna i bierna ruchu, czyli skurcz i rozkurcz mięśnia, jaka jest różnica między mięśniem gładkim a poprzecznie prążkowanym.
miniatura

Budowa i funkcje kości

Dowiesz się: jakie są kształty kości, jak zbudowana jest kość długa, jaka jest budowa chemiczna kości, jakie funkcje pełnią składniki kości, jak zbadać rolę składników tworzących kość.
miniatura

Szkielet osiowy i szkielet kończyn

Dowiesz się: jak nazywają się poszczególne elementy szkieletu osiowego, jak nazywają się kości obręczy barkowej, biodrowej i kończyn, jak nazywają się kości czaszki, jak zbudowana jest klatka piersiowa, jak nazywamy poszczególne odcinki kręgosłupa.
miniatura

Higiena i choroby układu pokarmowego

Dowiesz się: co charakteryzuje dietę zróżnicowaną i dostosowaną do potrzeb organizmu; jakie są konsekwencje zdrowotne niewłaściwego odżywiania (np. otyłość, nadwaga, anoreksja, bulimia, cukrzyca), co to jest próchnica i jak jej zapobiegać, jakie są przykłady chorób układu pokarmowego oraz zasady ich profilaktyki.
miniatura

Witaminy i sole mineralne

Dowiesz się: jakie znaczenie dla organizmu mają witaminy A, D, E, K, C, B6, B12, jakie są funkcje składników mineralnych: magnezu, wapnia i żelaza, jakie są skutki niedoboru i nadmiaru witamin i składników mineralnych. %MCEPASTEBIN%
miniatura

Trawienie pokarmu

Dowiesz się: w jakiej części układu pokarmowego trawione są białka, tłuszcze i cukry, jakie enzymy powodują trawienie składników pokarmowych, jakie są produkty procesów trawienia, jak zbadać doświadczalnie wpływ substancji zawartych w ślinie na trawienie skrobi.
miniatura

Składniki pokarmowe

Dowiesz się: jakie są źródła składników pokarmowych, jakie jest znaczenie białek, cukrów, tłuszczów i wody dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, jakie cukry proste i złożone są niezbędne dla organizmu, jak i gdzie powstaje glikogen, jak wykryć obecność wybranych składników pokarmowych w produktach spożywczych, dlaczego błonnik jest niezbędny w naszej diecie.