Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 790

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Napięcie i natężenie prądu - pomiar i jednostki

Dowiedz się: czym jest natężenie prądu i jaka jest jego jednostka, jak stosować do obliczeń związek między natężeniem prądu a ładunkiem i czasem jego przepływu przez przekrój poprzeczny przewodnika, jak posługiwać się pojęciem napięcia elektrycznego jako wielkości określającej ilość energii potrzebnej do przeniesienia jednostkowego ładunku w obwodzie, jak stosować jednostkę napięcia, jak rysować schematy obwodów elektrycznych składających się z jednego źródła energii, jednego odbiornika, mierników i wyłączników, jak posługiwać się symbolami graficznymi elementów obwodu elektrycznego.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Prąd elektryczny

Dowiedz się: co to jest prąd elektryczny i jaki jest kierunek jego przepływu, co to jest napięcie i natężenie prądu, co nazywamy obwodem elektrycznym.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Indukcja elektrostatyczna

Dowiedz się: na czym polega indukcja elektrostatyczna, jak zademonstrować wzajemne oddziaływanie ciał naelektryzowanych, jak doświadczalnie rozróżniać przewodniki od izolatorów oraz wskazywać ich przykłady.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Elektryzowanie ciał przez tarcie i dotyk

Dowiedz się: na czym polega proces elektryzowania ciał przez tarcie i dotyk, jaka jest budowa oraz zasada działania elektroskopu, jak doświadczalnie pokazać zjawiska elektryzowania przez tarcie lub dotyk.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Reakcje strąceniowe

Dowiedz się: jak otrzymujemy sole kwasów tlenowych i beztlenowych nierozpuszczalne w wodzie, na czym polega reakcja strąceniowa, jak prawidłowo korzystać z tablic rozpuszczalności.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Otrzymywanie soli kwasów tlenowych

Dowiedz się: w jakich reakcjach możemy otrzymać sole kwasów tlenowych, jak otrzymujemy sole rozpuszczalne, a jak sole nierozpuszczalne, jak korzystać z tablicy rozpuszczalności.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Dysocjacja soli

Dowiedz się: na czym polega reakcja dysocjacji soli, jakie jony powstają w wyniku dysocjacji soli, jak nazywamy aniony i kationy powstające w reakcji dysocjacji.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Sole kwasów tlenowych

Dowiedz się: jak tworzymy wzory i nazwy soli kwasów tlenowych, jakie są właściwości i zastosowania wybranych siarczanów, azotanów, węglanów i fosforanów.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Sole kwasów beztlenowych

Dowiedz się: jak tworzymy wzory i nazwy soli kwasów beztlenowych, jakie są właściwości i zastosowania wybranych soli kwasów beztlenowych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Reakcja zobojętniania

Dowiedz się: na czym polega reakcja zobojętniania, jak powstają sole.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Trzecia zasada dynamiki

Dowiedz się: na czym polega III zasada dynamiki Newtona i jakie jest jej praktyczne zastosowanie, czym jest wzajemność oddziaływań.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Spadek swobodny

Dowiedz się: czym jest spadek swobodny, co wpływa na ruch ciał spadających swobodnie, od czego zależy czas swobodnego spadania ciał, jaki jest związek pomiędzy siłą, masą i przyspieszeniem grawitacyjnym.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Druga zasada dynamiki

Dowiedz się: czego dotyczy druga zasada dynamiki, jak definiujemy jednostkę siły, od czego zależy przyspieszenie i w jakich jednostkach je zapisujemy.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Pierwsza zasada dynamiki

Dowiedz się: jakie znaczenie ma równoważenie się sił działających na ciało, czym jest bezwładność, na czym polega pierwsza zasada dynamiki Newtona.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Składanie wektorów sił

Dowiedz się: jak wyznaczać i rysować siłę wypadkową dla sił o jednakowych kierunkach, kiedy siły się równoważą.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Siła jako wektor

Dowiedz się: czym jest siła, jak wyznaczamy wartość siły, w jakich jednostkach wyrażamy siłę, co to znaczy, że siła jest wielkością wektorową.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Aminokwasy, tworzenie białek

Dowiedz się: jak zbudowane są aminokwasy, jakie są właściwości glicyny, jak powstaje wiązanie peptydowe, jak powstają białka, jakim reakcjom ulegają białka, jak wykryć białka doświadczalnie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Przekroje graniastosłupów - zadania

Dowiedz się: jak wyznaczyć różne pola przekrojów graniastosłupów, jak obliczyć pola tych przekrojów.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Przekroje graniastosłupów

Dowiedz się: czym jest przekrój graniastosłupa, jak wyznaczyć przekrój graniastosłupa, jakie są przykłady przekrojów.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Kąt między prostą a płaszczyzną - zadania

Dowiedz się: jak obliczać miarę kąta nachylenia przekątnej w graniastosłupie, jak obliczać objętość graniastosłupa, jak wyznaczać długość krawędzi podstawy graniastosłupa.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy: