Wyniki wyszukiwania ( 55 )

miniatura

Prędkość

Dowiesz się: jak dzielimy ruch ze względu na prędkość, czym jest prędkość i jaka jest jej jednostka.
miniatura

Wykresy zmian położenia, drogi i prędkości

Dowiesz się: jaka jest zależność przyspieszenia od czasu i prędkości od czasu oraz jak przedstawiać te zależności na wykresach, jak wyznaczyć zmianę prędkości i przyspieszenie z wykresów zależności prędkości od czasu dla ruchu prostoliniowego jednostajnie zmiennego (przyspieszonego lub opóźnionego).
miniatura

Przyspieszenie

Dowiesz się: czym jest ruch jednostajnie przyspieszony i ruch jednostajnie opóźniony, co to jest przyspieszenie, jaka jest różnica między przyspieszeniem a opóźnieniem.
miniatura

Ruch i jego względność

Dowiesz się: kiedy ciało jest w ruchu, na czym polega względność ruchu, czym różnią się podstawowe rodzaje ruchu.
miniatura

Prawo Archimedesa

Dowiesz się: czym jest siła wyporu, o czym mówi prawo Archimedesa, od czego zależy, czy dane ciało pływa, czy tonie.
miniatura

Prawo Pascala

Dowiesz się: w jaki sposób ciśnienie rozchodzi się w cieczach i gazach, o czym mówi prawo Pascala, jakie praktyczne zastosowanie ma prawo Pascala.
miniatura

Ciśnienie hydrostatyczne i ciśnienie atmosferyczne

Dowiesz się: czym jest ciśnienie hydrostatyczne, czym jest ciśnienie atmosferyczne.
miniatura

Ciśnienie i parcie

Dowiesz się: co oznacza pojęcie parcia, nacisku, ciśnienia, jak wykorzystywać do obliczeń wzór na związek między parciem a ciśnieniem, jak posługiwać się pojęciem ciśnienia atmosferycznego.
miniatura

Napięcie powierzchniowe

Dowiesz się: jak opisać zjawisko napięcia powierzchniowego, jak zilustrować istnienie sił spójności, jak wytłumaczyć formowanie się kropli w kontekście istnienia sił spójności.
miniatura

Zasada zachowania energii w praktyce

Dowiesz się: na czym polega zasada zachowania energii, jak wykorzystać zasadę zachowania energii do opisu zjawisk, jak wykorzystać zasadę zachowania energii mechanicznej do obliczeń.
miniatura

Energia potencjalna sprężystości

Dowiesz się: co oznacza pojęcie energii potencjalnej sprężystości, od czego zależy energia potencjalna sprężystości, jak magazynować energię potencjalną sprężystości.
miniatura

Energia potencjalna grawitacji

Dowiesz się: czym jest energia potencjalna grawitacji i od czego zależy, jak magazynować energię potencjalną grawitacji.
miniatura

Energia kinetyczna

Dowiesz się: czym jest energia kinetyczna, od czego zależy energia kinetyczna, jak wyznaczyć zmianę energii kinetycznej.
miniatura

Moc

Dowiesz się: czym jest moc, w jakich jednostkach wyraża się moc, jaki jest wzór na moc.
miniatura

Praca

Dowiesz się: czym jest praca w sensie fizycznym, jakim wzorem wyrażamy pracę, w jakich jednostkach podajemy wartość pracy.
miniatura

Co to jest energia?

Dowiesz się: co to jest energia, czym jest stan równowagi układu, jakie są przykłady różnych rodzajów energii, jak brzmi zasada zachowania energii.
miniatura

Optyka oka i wady refrakcji

Dowiesz się: jak zbudowane jest oko, na czym polegają krótkowzroczność i dalekowzroczność, w jaki sposób koryguje się wady wzroku.
miniatura

Obrazy w soczewkach

Dowiesz się: jak powstają obrazy w soczewkach i jakie mają cechy, jakie są zastosowania soczewek.
miniatura

Obrazy w zwierciadłach

Dowiesz się: jak konstruować obrazy powstające w zwierciadłach, jakie cechy mają obrazy powstające w zwierciadłach, gdzie używa się zwierciadeł.
miniatura

Zwierciadła i soczewki

Dowiesz się: co nazywamy zwierciadłem, jakie są rodzaje zwierciadeł, jakie są rodzaje soczewek oraz ich cechy, w jaki sposób promienie światła przechodzą przez soczewki.