Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Fizyka
Znaleziono 48

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Prawo Archimedesa

Dowiedz się: czym jest siła wyporu, o czym mówi prawo Archimedesa, od czego zależy, czy dane ciało pływa, czy tonie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Ciśnienie hydrostatyczne i ciśnienie atmosferyczne

Dowiedz się: czym jest ciśnienie hydrostatyczne, czym jest ciśnienie atmosferyczne.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Ciśnienie i parcie

Dowiedz się: co oznacza pojęcie parcia, nacisku, ciśnienia, jak wykorzystywać do obliczeń wzór na związek między parciem a ciśnieniem, jak posługiwać się pojęciem ciśnienia atmosferycznego.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Napięcie powierzchniowe

Dowiedz się: jak opisać zjawisko napięcia powierzchniowego, jak zilustrować istnienie sił spójności, jak wytłumaczyć formowanie się kropli w kontekście istnienia sił spójności.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Zasada zachowania energii w praktyce

Dowiedz się: na czym polega zasada zachowania energii, jak wykorzystać zasadę zachowania energii do opisu zjawisk, jak wykorzystać zasadę zachowania energii mechanicznej do obliczeń.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Energia potencjalna sprężystości

Dowiedz się: co oznacza pojęcie energii potencjalnej sprężystości, od czego zależy energia potencjalna sprężystości, jak magazynować energię potencjalną sprężystości.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Energia kinetyczna

Dowiedz się: czym jest energia kinetyczna, od czego zależy energia kinetyczna, jak wyznaczyć zmianę energii kinetycznej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Moc

Dowiedz się: czym jest moc, w jakich jednostkach wyraża się moc, jaki jest wzór na moc.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Praca

Dowiedz się: czym jest praca w sensie fizycznym, jakim wzorem wyrażamy pracę, w jakich jednostkach podajemy wartość pracy.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Co to jest energia?

Dowiedz się: co to jest energia, czym jest stan równowagi układu, jakie są przykłady różnych rodzajów energii, jak brzmi zasada zachowania energii.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Optyka oka i wady refrakcji

Dowiedz się: jak zbudowane jest oko, na czym polegają krótkowzroczność i dalekowzroczność, w jaki sposób koryguje się wady wzroku.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Obrazy w soczewkach

Dowiedz się: jak powstają obrazy w soczewkach i jakie mają cechy, jakie są zastosowania soczewek.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Obrazy w zwierciadłach

Dowiedz się: jak konstruować obrazy powstające w zwierciadłach, jakie cechy mają obrazy powstające w zwierciadłach, gdzie używa się zwierciadeł.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Zwierciadła i soczewki

Dowiedz się: co nazywamy zwierciadłem, jakie są rodzaje zwierciadeł, jakie są rodzaje soczewek oraz ich cechy, w jaki sposób promienie światła przechodzą przez soczewki.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Załamanie i rozszczepienie światła

Dowiedz się: na czym polega zjawisko załamania światła, w jaki sposób można rozszczepić światło na poszczególne barwy, jak powstaje tęcza.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Odbicie i rozproszenie światła

Dowiedz się: jak brzmi prawo odbicia światła, gdzie wykorzystujemy prawo odbicia światła, jaka jest różnica między odbiciem a rozproszeniem światła.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Cień i półcień

Dowiedz się: kiedy powstaje cień, a kiedy półcień, jaki jest mechanizm powstawania zaćmień Słońca i zaćmień Księżyca.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Światło i jego właściwości

Dowiedz się: jakie są podstawowe właściwości światła, jak światło rozchodzi się w ośrodkach jednorodnych i niejednorodnych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Fale elektromagnetyczne

Dowiedz się: jak powstają fale elektromagnetyczne, jakie są rodzaje fal elektromagnetycznych, od czego zależą właściwości fal elektromagnetycznych, jakie jest zastosowanie fal elektromagnetycznych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Przemiany energii w ruchu drgającym

Dowiedz się: jakie przemiany energii zachodzą w ruchu drgającym.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy: