Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Znaleziono 311

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Tkanki zwierzęce

Dowiedz się: co to jest tkanka, jak dzielimy tkanki zwierzęce, jakie mają cechy i jakie funkcje pełnią tkanki: nabłonkowa, mięśniowa, łączna i nerwowa.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Tkanki roślinne

Dowiedz się: jakie są podstawowe rodzaje tkanek roślinnych, co to jest tkanka twórcza i tkanka stała, jakie są cechy adaptacyjne tkanek twórczej, przewodzącej, miękiszowej, okrywającej i wzmacniającej do pełnionych funkcji.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Rozmnażanie roślin okrytonasiennych

Dowiedz się: jak rozmnażają się rośliny okrytonasienne, jak jest zbudowany kwiat, z czego składa się nasiono, jak przeprowadzić doświadczenie wykazujące wpływ wybranego czynnika środowiska na proces kiełkowania nasion, jak rozprzestrzeniają się nasiona.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Rośliny okrytonasienne

Dowiedz się: jak rozróżniać wśród okrytonasiennych rośliny zielne, krzewinki, krzewy, drzewa, jakie funkcje pełnią w roślinie korzeń, łodyga, liść, kwiat i owoc, jakie są modyfikacje korzeni, łodyg i liści u okrytonasiennych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Rośliny nagonasienne

Dowiedz się: jak zbudowane są rośliny nagonasienne, jak rozpoznać przedstawicieli drzew nagonasiennych, jakie jest znaczenie roślin nagonasiennych w przyrodzie i dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Komórka - podstawowa jednostka życia

Dowiedz się: czym jest komórka, jak rozpoznać pod mikroskopem, na schemacie, na zdjęciu lub na podstawie opisu podstawowe elementy budowy komórki, czym się charakteryzuje i jakie funkcje pełni w komórce błona komórkowa, cytoplazma, jądro komórkowe, chloroplast, mitochondrium, wakuola, ściana komórkowa, czym różnią się komórki bakterii, roślin i zwierząt.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Budowa chemiczna organizmów żywych

Dowiedz się: jakie są najważniejsze pierwiastki budujące ciała organizmów, jakie są podstawowe grupy związków chemicznych występujących w organizmach, jakie funkcje pełnią w naszym organizmie białka, cukry, tłuszcze, kwasy nukleinowe, woda, sole mineralne.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Zgłębianie tajemnic biologii

Dowiedz się: jak wykorzystywać różnorodne źródła i metody pozyskiwania informacji, jak posługiwać się podstawową terminologią biologiczną, jak interpretować informacje i odkrywać zależności przyczynowo-skutkowe między zjawiskami, jak przedstawiać opinie i argumenty związane z omawianymi zagadnieniami biologicznymi, jak zbudowane są ciała organizmów żywych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Klasyfikowanie roślin i zwierząt

Dowiedz się: jakie są zasady klasyfikowania organizmów, jak należy posługiwać się prostym kluczem do oznaczania gatunków, jak konstruować klucz biologiczny.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Systematyka organizmów

Dowiedz się: czym jest systematyka, dlaczego stosujemy podwójne nazewnictwo, jakie są taksony w systematyce roślin, jakie są taksony w systematyce zwierząt, jak definiujemy gatunek.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Czynności życiowe organizmów

Dowiedz się: jakie cechy organizmów sprawiają, że uznajemy je za żywe, jaka jest istota oddychania, odżywiania się, wydalania, rozmnażania się.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Oddychanie tlenowe i beztlenowe

Dowiedz się: czym jest oddychanie komórkowe, na czym polega oddychanie tlenowe i fermentacja, skąd się bierze energia potrzebna do życia, jakie są substraty, produkty i warunki przebiegu procesów oddychania komórkowego, jak wykonać doświadczenie pokazujące, że drożdże do oddychania nie potrzebują tlenu i że wydzielają ditlenek węgla.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Fotosynteza

Dowiedz się: że fotosynteza to jeden ze sposobów odżywiania się organizmów, jakie są substraty, produkty i warunki przebiegu fotosyntezy, jak przeprowadzić doświadczenie wykazujące wpływ wybranych czynników na intensywność fotosyntezy.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mięczaki

Dowiedz się: jakie jest środowisko życia, cechy morfologiczne oraz tryb życia mięczaków, jakie cechy adaptacyjne umożliwiają mięczakom opanowanie różnych środowisk, jakie są cechy wspólne przedstawicieli mięczaków, jakie jest znaczenie mięczaków w przyrodzie i dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Pajęczaki

Dowiedz się: jakie jest środowisko życia oraz tryb życia pajęczaków, jakie cechy morfologiczne umożliwiają pajęczakom opanowanie różnych środowisk, jakie są cechy wspólne pajęczaków, jakie jest znaczenie pajęczaków w przyrodzie i dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Owady

Dowiedz się: jakie jest środowisko życia, cechy morfologiczne oraz tryb życia owadów, jakie cechy adaptacyjne umożliwiają owadom opanowanie różnych środowisk, jakie są cechy wspólne owadów, jakie jest znaczenie owadów w przyrodzie i dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Skorupiaki

Dowiedz się: jakie jest środowisko życia, cechy morfologiczne oraz tryb życia skorupiaków, jakie cechy adaptacyjne umożliwiają skorupiakom opanowanie różnych środowisk, jakie są cechy wspólne skorupiaków, jakie jest znaczenie skorupiaków w przyrodzie i dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Stawonogi

Dowiedz się: jakie jest środowisko życia, cechy morfologiczne oraz tryb życia skorupiaków, owadów i pajęczaków, jakie cechy adaptacyjne umożliwiają stawonogom opanowanie różnych środowisk, jakie są cechy wspólne przedstawicieli stawonogów, jakie jest znaczenie stawonogów w przyrodzie i dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Pierścienice

Dowiedz się: gdzie żyją pierścienice, jakie są cechy morfologiczne pierścienic oraz ich przystosowania do trybu życia, jakie są cechy wspólne przedstawicieli pierścienic, jakie jest znaczenie pierścienic w przyrodzie i dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Nicienie

Dowiedz się: jakie jest środowisko i tryb życia nicieni, jakie są cechy wspólne nicieni, jakie drogi inwazji nicieni pasożytniczych, jaki cykl rozwojowy mają włosień, glista i owsik, jakie są metody profilaktyki chorób wywoływanych u człowieka przez nicienie, jakie jest znaczenie nicieni w przyrodzie i dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy: