Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Matematyka Szkoła Podstawowa IV-VI
Znaleziono 262

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Rysowanie okręgów za pomocą cyrkla

Dowiedz się: jak narysować dowolny okrąg za pomocą cyrkla, jak narysować okrąg o danym promieniu, jak narysować Ziarno Życia.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Okrąg i koło - wprowadzenie

Dowiedz się: co to jest koło i okrąg, czym różni się koło od okręgu, co to jest średnica, cięciwa i promień.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Jednostki prędkości

Dowiedz się: jak dokonywać zamiany jednostek prędkości.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Obliczanie czasu, gdy dana jest droga i prędkość

Dowiedz się: jak obliczyć czas przy danej drodze i danej prędkości za pomocą proporcji i za pomocą wzoru.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Obliczanie prędkości przy danej drodze i danym czasie

Dowiedz się: jak obliczyć prędkość przy danej drodze i danym czasie, czym jest prędkość średnia.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Obliczanie drogi przy danej prędkości i danym czasie

Dowiedz się: jak obliczyć pokonaną drogę przy danej prędkości i danym czasie metodą graficzną, jak obliczyć pokonaną drogę przy danej prędkości i danym czasie za pomocą proporcji, jak obliczyć pokonaną drogę przy danej prędkości i danym czasie za pomocą wzoru.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Objętość prostopadłościanu i sześcianu

Dowiedz się: jak oblicza się jak objętość prostopadłościanu i sześcianu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Objętość i jednostki objętości - wprowadzenie

Dowiedz się: czym jest objętość, jakie są podstawowe jednostki objętości.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Pole powierzchni prostopadłościanu i sześcianu

Dowiedz się: jak obliczyć, ile miejsca zajmie siatka prostopadłościanu i sześcianu na kartce, jak obliczyć sumę pól wszystkich ścian prostopadłościanu i sześcianu, czym jest pole powierzchni całkowitej bryły.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Siatka prostopadłościanu i sześcianu

Dowiedz się: jak rozpoznać siatkę prostopadłościanu i sześcianu, jak narysować siatkę prostopadłościanu i sześcianu, jak rozpoznać siatkę ostrosłupa.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Budowa prostopadłościanu i sześcianu

Dowiedz się: jak zbudowany jest prostopadłościan i sześcian, czym jest wierzchołek, krawędź, podstawa i ściana boczna bryły, ile wierzchołków, krawędzi i ścian mają prostopadłościany i sześciany.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Figury przestrzenne - wprowadzenie

Dowiedz się: czym jest bryła, jak wyglądają graniastosłupy proste i pochyłe, jak wyglądają: prostopadłościan, sześcian, ostrosłup, walec, stożek, kula i jakie przedmioty mają takie kształty.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Równania w geometrii

Dowiedz się: jak wykorzystuje się równania w geometrii.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Rozwiązywanie prostych równań - zadania z treścią

Dowiedz się: jak wykorzystywać równania w rozwiązywaniu zadań z treścią.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Rozwiązywanie prostych równań

Dowiedz się: jak rozwiązuje się proste równania.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Równania z odejmowaniem

Dowiedz się: jak wygląda równanie, w którym niewiadomą jest odjemna, jak wygląda równanie, w którym niewiadomą jest odjemnik, jak rozwiązuje się równanie z odejmowaniem.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Rozwiązywanie równań z dodawaniem

Dowiedz się: jak wygląda równanie z dodawaniem, jak rozwiązuje się równanie z dodawaniem.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Równania z dodawaniem

Dowiedz się: czym jest równanie, jak zapisać sytuację na wadze w postaci równania, jak przedstawić równanie w postaci sytuacji na wadze, jak wygląda równanie z dodawaniem.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Pamięciowe rozwiązywanie równań - równania jako zagadka

Dowiedz się: jak rozwiązywać matematyczne zagadki, jak rozwiązywać zadania z treścią.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Przedstawianie danych – wykresy punktowe i liniowe

Dowiedz się: jak odczytywać dane z wykresu punktowego, jak odczytywać dane z wykresu liniowego, czym różni się wykres punktowy od wykresu liniowego.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy: