Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Znaleziono 278

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Protisty

Dowiedz się: czym są protisty i jakie organizmy do nich zaliczamy, jak wygląda oddychanie, odżywianie i rozmnażanie u protistów, jak założyć hodowlę protistów, jakie są drogi zakażenia i zasady profilaktyki chorób wywoływanych przez protisty, czym są toksoplazmoza i malaria.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Wirusy

Dowiedz się: dlaczego wirusy nie są organizmami, jakie są drogi rozprzestrzeniania się wirusów, jakie są zasady profilaktyki chorób wywoływanych przez wirusy, jakie są przykłady wirusowych chorób zakaźnych: grypa, ospa, różyczka, świnka, odra, AIDS, COVID-19.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Grzyby

Dowiedz się: gdzie żyją grzyby, jak zbudowane są grzyby, jak grzyby odżywiają się, oddychają i rozmnażają, jakie jest znaczenie grzybów w przyrodzie i dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Paprotniki

Dowiedz się: jak dzielimy paprotniki, jakie są wspólne cechy skrzypów, widłaków i paproci, jakie jest znaczenie paprotników w przyrodzie i dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Znaczenie ryb

Dowiedz się: jaką rolę odgrywają ryby w przyrodzie, jakie jest znaczenie ryb dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Znaczenie płazów

Dowiedz się: jaka jest rola płazów w przyrodzie, jakie jest znaczenie płazów dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Rozmnażanie i rozwój płazów

Dowiedz się: w jaki sposób rozmnażają się płazy, jak przebiega rozwój larwalny płazów, gdzie żyją larwy, a gdzie formy dorosłe płazów.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Znaczenie ptaków

Dowiedz się: jakie znaczenie mają ptaki w przyrodzie, jak człowiek wykorzystuje ptaki.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Ptasie zwyczaje

Dowiedz się: jak zachowują się ptaki w zależności od środowiska i trybu życia, czym są migracje ptaków, jakie są przyczyny migracji wybranych gatunków ptaków.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Rozmnażanie i rozwój ptaków

Dowiedz się: jak zbudowane jest ptasie jajo, na czym polega jajorodność, co to są gniazdowniki i zagniazdowniki, jak wygląda opieka nad potomstwem u wybranych gatunków ptaków.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Z lotu ptaka

Dowiedz się: jak ptaki przystosowały się do lotu, co to znaczy, że ptaki są stałocieplne, jak zbudowane jest ciało ptaka, na czym polega oddychanie podwójne, jakie środowiska opanowały ptaki.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Znaczenie ssaków

Dowiedz się: jakie jest znaczenie ssaków w przyrodzie, jak człowiek wykorzystuje różne gatunki ssaków.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Środowiska życia ssaków

Dowiedz się: w jak różnorodnych środowiskach żyją ssaki, jakie są przystosowania ssaków do życia w różnych środowiskach.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Zdobywanie pokarmu u ssaków

Dowiedz się: że pod względem zdobywania pokarmu ssaki dzielą się na roślinożerne, drapieżne i wszystkożerne, o różnorodności cech morfologicznych i anatomicznych ssaków w zależności od spożywanego pokarmu, o przystosowaniach ssaków do życia i zdobywania pokarmu w różnych środowiskach.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Rozmnażanie u ssaków

Dowiedz się: skąd pochodzi nazwa „ssaki”, w jaki sposób rozmnażają się różne gatunki ssaków, co oznaczają terminy: łożyskowce, torbacze, stekowce, które ssaki są jajorodne.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Ssak niejedno ma imię

Dowiedz się: jaka jest różnorodność środowisk życia i cech morfologicznych ssaków, jakie są przystosowania ssaków do życia w różnych środowiskach, jakie cechy odpowiadają za to, że ssaki są stałocieplne.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Krokodyle

Dowiedz się: jakie są cechy wspólne wszystkich krokodyli, jak rozmnażają się krokodyle i jakie zamieszkują środowiska, w jaki sposób zdobywają pokarm, poruszają się i oddychają te gady, jakie grupy zwierząt zaliczamy do krokodyli.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Węże i jaszczurki

Dowiedz się: jakie są cechy anatomiczne i fizjologiczne jaszczurek i węży, jak rozmnażają się węże i jaszczurki, jakie gatunki węży i jaszczurek żyją w Polsce.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Żółwie

Dowiedz się: jakie są wspólne cechy anatomii i fizjologii żółwi, jak przebiega cykl życiowy żółwia, jakie są przykłady gatunków żółwi.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Ty gadzie!

Dowiedz się: jakie są wspólne cechy wszystkich gadów, że do gadów należą jaszczurki, węże, krokodyle i żółwie, jakie są główne przystosowania gadów do życia na lądzie, co to znaczy, że gady są zmiennocieplne, jak rozmnażają się gady i jak przebiega ich rozwój, jakie jest znaczenie gadów w przyrodzie i dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy: