Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Znaleziono 311

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Cechy podzielności liczb - ćwiczenia

Dowiedz się: jak wykorzystać cechy podzielności liczb, jak sprawdzić, nie wykonując dzielenia, czy dana liczba dzieli się przez 2, 3, 4, 5, 9 lub 10.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Cecha podzielności liczb przez 4

Dowiedz się: które liczby dzielą się przez 4, jak bez dzielenia rozpoznać liczbę podzielną przez 4, w jaki sposób zastosować cechę podzielności przez 4.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Cecha podzielności liczb przez 9

Dowiedz się: które liczby są podzielne przez 9, jak sprawdzić nie wykonując dzielenia, czy liczba jest podzielna przez 9, w jaki sposób stosować cechę podzielności przez 9.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Cecha podzielności liczb przez 3

Dowiedz się: które liczby są podzielne przez 3, jak sprawdzić nie wykonując dzielenia, czy liczba jest podzielna przez 3, w jaki sposób stosować instrukcję, która pozwala określić podzielność przez 3.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Cecha podzielności liczb przez 10

Dowiedz się: po czym poznać liczby podzielne przez 10, w jaki sposób sprawdzić, nie wykonując dzielenia, czy liczba jest podzielna przez 10, jak zastosować cechę podzielności liczb przez 10.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Cecha podzielności liczb przez 5

Dowiedz się: jak rozpoznać liczbę podzielną przez 5, w jaki sposób sprawdzić bez wykonywnia dzielenia, czy liczba jest podzielna przez 5, jak brzmi cecha podzielności przez 5.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Cecha podzielności liczb przez 2

Dowiedz się: które liczby są podzielne przez 2, jak szybko, bez wykonywania dzielenia sprawdzić, czy liczba jest podzielna przez 2, w jaki sposób stosować cechę podzielności przez 2.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dzielniki liczb - wprowadzenie

Dowiedz się: co to są dzielniki liczby, czy każda liczba ma dzielniki, czy każda liczba może być dzielnikiem.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Wielokrotności liczb

Dowiedz się: co to są wielokrotności liczby, jak utworzyć wielokrotności liczby, ile wielokrotności może mieć liczba.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Odczytywanie liczb dziesiętnych zaznaczonych na osi liczbowej

Dowiedz się: jak odczytywać liczby dziesiętne zaznaczone na osi liczbowej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Zaznaczanie liczb dziesiętnych na osi liczbowej

Dowiedz się: jak znaleźć miejsce liczby dziesiętnej na osi liczbowej, jak zaznaczać i odczytywać liczby dziesiętne na osi liczbowej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Zamiana ułamków zwykłych na liczby dziesiętne

Dowiedz się: w jaki sposób zapisać ułamek zwykły w postaci liczby dziesiętnej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Zapisywanie liczb dziesiętnych za pomocą ułamków zwykłych

Dowiedz się: jak zapisać liczbę dziesiętną w postaci ułamka zwykłego, w jaki sposób ustalić, jaką liczbę zapisać w mianowniku a jaką w liczniku, czy zera zapisane na końcu liczby dziesiętnej mają znaczenie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000

Dowiedz się: w jaki sposób ułamki zwykłe o mianowniku 10, 100 i 1000 zapisać w postaci liczby dziesiętnej, jak poprawnie czytać liczby z przecinkami, od czego zależy ilość cyfr po przecinku.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Liczby dziesiętne - wprowadzenie

Dowiedz się: co to są liczby dziesiętne, co oznacza przecinek w zapisie liczby, jak poprawnie czytać liczby dziesiętne.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych

Dowiedz się: jak zapisać wyrażenie dwumianowane za pomocą liczby z przecinkiem, co oznacza przecinek w liczbie, jak zapisać liczbę z przecinkiem w postaci wyrażenia dwumianowanego.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Szacowanie rachunków pamięciowych na dużych liczbach

Dowiedz się: co to znaczy oszacować, w jaki sposób można podać wartość szacunkową, kiedy przydaje się umiejętność szacowania.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dzielenie pamięciowe dużych liczb

Dowiedz się: jak podzielić duże liczby zakończone zerami, czy można pominąć zera podczas dzielenia, jak ułatwić sobie dzielenie dużych liczb.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mnożenie pamięciowe dużych liczb

Dowiedz się: w jaki sposób pomnożyć w pamięci liczby zakończone zerami, czy można pominąć zera podczas mnożenia.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Odejmowanie pamięciowe dużych liczb

Dowiedz się: jak odejmować duże liczby, jak odejmować liczby z zerami na końcu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy: