Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 669

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Pojęcia w geometrii

miniatura

Dodawanie pamięciowe liczb dziesiętnych

miniatura

Mnożenie i dzielenie pierwiastków kwadratowych - przykłady

miniatura

Zapisywanie wyrażeń za pomocą równań

miniatura

Pamięciowe mnożenie ułamków dziesiętnych

miniatura

Dzielenie ułamków zwykłych przez liczby naturalne

miniatura

Zastosowanie funkcji w życiu codziennym - temperatura

miniatura

Pole powierzchni walca

miniatura

Wysokość trójkąta

miniatura

Wyprowadzenie wzoru na pole trójkąta

miniatura

Cechy podobieństwa trójkątów

miniatura

Rysowanie figur symetrycznych

miniatura

Usuwanie niewymierności z mianownika

miniatura

Potęgowanie liczb ujemnych

miniatura

Pole powierzchni prostopadłościanu i sześcianu

miniatura

Równania: zadania procentowe

miniatura

Stosunek dwóch wielkości tego samego rodzaju

miniatura

Długość i środek odcinka w układzie współrzędnych

miniatura

Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą

miniatura

Monotoniczność ciągu geometrycznego

miniatura