Wyniki wyszukiwania

Filtry: Szkoła Podstawowa IV-VI

Znaleziono 256

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Czym jest statystyka?

miniatura

Przedstawianie danych – tabele i wykresy

miniatura

Przedstawianie danych – wykresy punktowe i liniowe

miniatura

Przemienność mnożenia

miniatura

Porównywanie ilorazowe

miniatura

Zamiana ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną

miniatura

Dodawanie ułamków zwykłych o tych samych mianownikach - wprowadzenie

miniatura

Dzielenie pisemne przez liczby jednocyfrowe - przykłady

miniatura

Budowa kąta. Rodzaje kątów

miniatura

Obliczanie obwodu prostokąta i kwadratu - przykłady

miniatura

Mnożenie pamięciowe dużych liczb

miniatura

Cecha podzielności liczb przez 9

miniatura

Rozkład liczby na czynniki pierwsze - przykłady

miniatura

Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10,100,1000

miniatura

Dzielenie liczb mieszanych

miniatura

Zamiana jednostek pola - przykłady

miniatura

Wartość bezwzględna

miniatura

Równania z dodawaniem

miniatura

Okrąg i koło - wprowadzenie

miniatura

Łączność mnożenia

miniatura