Wyniki wyszukiwania

Filtry: Szkoła Ponadpodstawowa

Znaleziono 180

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Pole powierzchni kuli

miniatura

Mediana

miniatura

Nierówności liniowe z jedną niewiadomą – zadania geometryczne

miniatura

Różnica sześcianów

miniatura

Dzielenie wielomianów

miniatura

Wprowadzenie do równań wielomianowych

miniatura

Funkcja liniowa - wprowadzenie

miniatura

Układy oznaczone, nieoznaczone i sprzeczne

miniatura

Wykresy funkcji

miniatura

Zmiana podstawy logarytmu

miniatura

Pole trójkąta - wzór z sinusem

miniatura

Przekrój osiowy kuli

miniatura

Zamiana ułamków okresowych na zwykłe z wykorzystaniem równań

miniatura

Sześcian sumy

miniatura

Dzielenie wielomianów sposobem pisemnym

miniatura

Rozkład wielomianów na czynniki − wzory skróconego mnożenia

miniatura

Współczynniki funkcji liniowej y = ax + b

miniatura

Wykres funkcji liniowej

miniatura

Zamiana jednostek objętości

miniatura

Logarytm w wykładniku potęgi

miniatura