Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 652

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Obliczanie, ile procent jednej liczby stanowi druga liczba

miniatura

Układy oznaczone, nieoznaczone i sprzeczne

miniatura

Kwadrat i sześcian ułamków zwykłych i liczb mieszanych

miniatura

Różne sposoby przedstawiania funkcji

miniatura

Objętość walca

miniatura

Podział trójkątów ze względu na kąty i boki

miniatura

Zamiana jednostek pola - przykłady

miniatura

Rozpoznawanie wielokątów podobnych

miniatura

Symetria środkowa w układzie współrzędnych

miniatura

Działania na wyrażeniach algebraicznych

miniatura

Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych

miniatura

Siatka prostopadłościanu i sześcianu

miniatura

Jednostki prędkości

miniatura

Równania - zadania tekstowe

miniatura

Twierdzenie Pitagorasa - zadania z trójkątami

miniatura

Odczytywanie i zaznaczanie punktów w układzie współrzędnych

miniatura

Dzielenie pierwiastków sześciennych

miniatura

Wyprowadzenie wzoru na sumę początkowych wyrazów ciągu geometrycznego

miniatura

Dowód twierdzenia o kątach wpisanych opartych na łukach tej samej długości

miniatura

Twierdzenie sinusów

miniatura