Ścieżka:
Filmy (256)
miniatura 06:25

Czym jest statystyka?

Dowiedz sie: czym jest statystyka, po co zbieramy dane, jak porównywać dane.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-XIII.1

miniatura 07:42

Przedstawianie danych – tabele i wykresy

Dowiedz sie: jak odczytywać dane z tabeli, jak odczytywać dane z wykresu słupkowego, jak odczytywać dane z wykresu kołowego.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-XIII.2

miniatura 09:58

Przedstawianie danych – wykresy punktowe i liniowe

Dowiedz sie: jak odczytywać dane z wykresu punktowego, jak odczytywać dane z wykresu liniowego, czym różni się wykres punktowy od wykresu liniowego.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-XIII.2

miniatura 08:23

Dziesiątkowy układ pozycyjny

Dowiedz sie: co to znaczy, że nasz system liczenia jest dziesiątkowy i pozycyjny.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-I.1

miniatura 09:42

Metody mnożenia pamięciowego

Dowiedz sie: w jaki sposób mnożyć liczby w pamięci, jak ułatwić sobie takie obliczenia.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-II.3

miniatura 06:36

Kolejność wykonywania działań - przykłady część 2

Dowiedz sie: jak wykonywać obliczenia, stosując regułę o kolejności wykonywania działań.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-II.11

miniatura 05:29

Liczby mieszane na osi liczbowej

Dowiedz sie: w jaki sposób znaleźć miejsce liczby mieszanej na osi liczbowej, jak zaznaczyć liczbę mieszaną na osi liczbowej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-IV.7

miniatura 08:20

Dodawanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach - zadania tekstowe

Dowiedz sie: jak rozwiązywać zadania tekstowe dotyczące dodawania ułamków, w jaki sposób sprytnie dodać do siebie kilka ułamków, jak znaleźć liczbę większą od danej o pewien ułamek.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-V.1

miniatura 06:54

Porównywanie ułamków zwykłych o różnych licznikach i mianownikach

Dowiedz sie: w jaki sposób porównać ułamki o różnych licznikach i mianownikach, czy zawsze trzeba rozszerzać ułamki do wspólnego licznika lub mianownika, aby je porównać.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-IV.12

miniatura 05:11

Porównywanie kątów

Dowiedz sie: jak sprawdzić kątomierzem, który kąt ma większą miarę, jak sprawdzić za pomocą cyrkla, który kąt jest większy.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-VIII.5