Wyniki wyszukiwania

Fraza:

Znaleziono 256

Czym jest statystyka?

miniatura 06:25

Przedstawianie danych – tabele i wykresy

miniatura 07:42

Przedstawianie danych – wykresy punktowe i liniowe

miniatura 09:58

Zaznaczanie i odczytywanie liczb na osi liczbowej

miniatura 05:52

Kwadrat liczby

miniatura 06:03

Dodawanie pisemne - wprowadzenie

miniatura 07:23

Porównywanie dużych liczb

miniatura 07:55

Odejmowanie liczb mieszanych o jednakowych mianownikach w części ułamkowej

miniatura 06:14

Porządkowanie ułamków właściwych o takich samych mianownikach

miniatura 05:34

Zamiana jednostek długości - przykłady

miniatura 07:27