Wyniki wyszukiwania

Fraza: Pistacja

Znaleziono 256

Czym jest statystyka?

miniatura 06:25

Przedstawianie danych – tabele i wykresy

miniatura 07:42

Przedstawianie danych – wykresy punktowe i liniowe

miniatura 09:58

Dziesiątkowy układ pozycyjny

miniatura 08:23

Metody mnożenia pamięciowego

miniatura 09:42

Kolejność wykonywania działań - przykłady część 2

miniatura 06:36

Liczby mieszane na osi liczbowej

miniatura 05:29

Dodawanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach - zadania tekstowe

miniatura 08:20

Porównywanie ułamków zwykłych o różnych licznikach i mianownikach

miniatura 06:54

Porównywanie kątów

miniatura 05:11