Wyniki wyszukiwania

Fraza:

Znaleziono 256

Czym jest statystyka?

miniatura 06:25

Przedstawianie danych – tabele i wykresy

miniatura 07:42

Przedstawianie danych – wykresy punktowe i liniowe

miniatura 09:58

Przemienność mnożenia

miniatura 04:13

Porównywanie ilorazowe

miniatura 06:07

Zamiana ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną

miniatura 06:30

Dodawanie ułamków zwykłych o tych samych mianownikach - wprowadzenie

miniatura 05:11

Dzielenie pisemne przez liczby jednocyfrowe - przykłady

miniatura 08:25

Budowa kąta. Rodzaje kątów

miniatura 09:46

Obliczanie obwodu prostokąta i kwadratu - przykłady

miniatura 08:18