Ścieżka:

miniatura 06:25

Czym jest statystyka?

Dowiedz się: czym jest statystyka, po co zbieramy dane, jak porównywać dane.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-XIII.1

miniatura 07:42

Przedstawianie danych – tabele i wykresy

Dowiedz się: jak odczytywać dane z tabeli, jak odczytywać dane z wykresu słupkowego, jak odczytywać dane z wykresu kołowego.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-XIII.2

miniatura 09:58

Przedstawianie danych – wykresy punktowe i liniowe

Dowiedz się: jak odczytywać dane z wykresu punktowego, jak odczytywać dane z wykresu liniowego, czym różni się wykres punktowy od wykresu liniowego.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-XIII.2

miniatura 05:52

Zaznaczanie i odczytywanie liczb na osi liczbowej

Dowiedz się: jak zaznaczać i odczytywać liczby na osi liczbowej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-I.2

miniatura 06:03

Kwadrat liczby

Dowiedz się: co to jest kwadrat liczby, jak zapisać kwadrat liczby, jak obliczyć kwadrat liczby.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-II.10

miniatura 07:23

Dodawanie pisemne - wprowadzenie

Dowiedz się: w jaki sposób zapisać liczby w dodawaniu pisemnym, jaka jest zasada dodawania pisemnego
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-II.2

miniatura 07:55

Porównywanie dużych liczb

Dowiedz się: jak porównywać duże liczby.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-I.3

miniatura 06:14

Odejmowanie liczb mieszanych o jednakowych mianownikach w części ułamkowej

Dowiedz się: jak od całości odjąć liczbę mieszaną, jak odjąć od siebie dwie liczby mieszane, co zrobić, gdy część ułamkowa pierwszej liczby jest mniejsza od części ułamkowej drugiej liczby.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-V.1

miniatura 05:34

Porządkowanie ułamków właściwych o takich samych mianownikach

Dowiedz się: w jaki sposób porównać kilka ułamków, jaki wpływ na wielkość ułamka ma jego licznik, co to znaczy uporządkować ułamki rosnąco lub malejąco.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-IV.12

miniatura 07:27

Zamiana jednostek długości - przykłady

Dowiedz się: w jaki sposób zamieniać mniejsze jednostki długości na większe, w jaki sposób zamieniać większe jednostki długości na mniejsze, kiedy przy zamianie jednostek mnożyć, a kiedy dzielić.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-XII.6