Wyniki wyszukiwania

Fraza:

Znaleziono 256

Czym jest statystyka?

miniatura 06:25

Przedstawianie danych – tabele i wykresy

miniatura 07:42

Przedstawianie danych – wykresy punktowe i liniowe

miniatura 09:58

Dodawanie i odejmowanie

miniatura 03:39

Sześcian liczby

miniatura 08:43

Dodawanie pisemne - przykłady

miniatura 10:02

Porządkowanie liczb

miniatura 10:44

Odejmowanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach - zadania tekstowe

miniatura 06:29

Porządkowanie ułamków właściwych, niewłaściwych i liczb mieszanych

miniatura 11:26

Jednostki masy - wprowadzenie

miniatura 05:25