Wyniki wyszukiwania

Filtry: Szkoła Podstawowa IV-VI

Znaleziono 256

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Czym jest statystyka?

miniatura

Przedstawianie danych – tabele i wykresy

miniatura

Przedstawianie danych – wykresy punktowe i liniowe

miniatura

Dodawanie i odejmowanie jako działania odwrotne

miniatura

Dzielenie z resztą

miniatura

Odejmowanie pisemne liczb z zerami w środku - wprowadzenie

miniatura

Ułamki równoważne

miniatura

Obliczenia kalendarzowe

miniatura

Proste równoległe i prostopadłe

miniatura

Zasady odczytywania i zapisywania liczb w systemie rzymskim do dwunastu

miniatura

Dzielenie pisemne przez liczby wielocyfrowe - wprowadzenie

miniatura

Dzielniki liczb - wprowadzenie

miniatura

Porównywanie i porządkowanie liczb dziesiętnych - wprowadzenie

miniatura

Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent

miniatura

Mnożenie liczb mieszanych

miniatura

Podział trójkątów ze względu na kąty i boki

miniatura

Suma miar kątów w czworokącie

miniatura

Proste równoległe przecięte trzecią prostą - kąty

miniatura

Objętość prostopadłościanu i sześcianu

miniatura

Porównywanie różnicowe - wprowadzenie

miniatura