Wyniki wyszukiwania

Filtry: Szkoła Podstawowa IV-VI

Znaleziono 256

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Czym jest statystyka?

miniatura

Przedstawianie danych – tabele i wykresy

miniatura

Przedstawianie danych – wykresy punktowe i liniowe

miniatura

Zaznaczanie i odczytywanie liczb na osi liczbowej

miniatura

Kwadrat liczby

miniatura

Dodawanie pisemne - wprowadzenie

miniatura

Porównywanie dużych liczb

miniatura

Odejmowanie liczb mieszanych o jednakowych mianownikach w części ułamkowej

miniatura

Porządkowanie ułamków właściwych o takich samych mianownikach

miniatura

Zamiana jednostek długości - przykłady

miniatura

Szacowanie wyników działań

miniatura

Zapisywanie liczb dziesiętnych za pomocą ułamków zwykłych

miniatura

Odejmowanie pamięciowe liczb dziesiętnych

miniatura

Odejmowanie liczb mieszanych o różnych mianownikach w części ułamkowej

miniatura

Zaokrąglanie liczb dziesiętnych

miniatura

Romb - wprowadzenie

miniatura

Wyprowadzenie wzoru na pole trapezu

miniatura

Obliczanie długości odcinka, gdy dana jest długość w skali

miniatura

Figury przestrzenne - wprowadzenie

miniatura

Dodawanie i odejmowanie

miniatura