Wyniki wyszukiwania

Filtry: Szkoła Podstawowa IV-VI

Znaleziono 256

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Czym jest statystyka?

miniatura

Przedstawianie danych – tabele i wykresy

miniatura

Przedstawianie danych – wykresy punktowe i liniowe

miniatura

Dziesiątkowy układ pozycyjny

miniatura

Metody mnożenia pamięciowego

miniatura

Kolejność wykonywania działań - przykłady część 2

miniatura

Liczby mieszane na osi liczbowej

miniatura

Dodawanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach - zadania tekstowe

miniatura

Porównywanie ułamków zwykłych o różnych licznikach i mianownikach

miniatura

Porównywanie kątów

miniatura

Graficzne porównywanie pól figur

miniatura

Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych

miniatura

Zależności pomiędzy cechami podzielności liczb

miniatura

Dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach

miniatura

Dzielenie pisemne liczb dziesiętnych przez liczby naturalne

miniatura

Rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych

miniatura

Pole trójkąta - zadania tekstowe

miniatura

Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych

miniatura

Rozwiązywanie prostych równań

miniatura

Zaokrąglanie liczb naturalnych

miniatura