Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 652

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Wyprowadzenie wzoru na pole trapezu

miniatura

Podobieństwo w trójkątach prostokątnych

miniatura

Sinus, cosinus i tangens w trójkącie prostokątnym

miniatura

Objętość stożka

miniatura

Rysowanie odcinka w skali, gdy znamy jego rzeczywistą długość

miniatura

Rozwiązywanie prostych równań

miniatura

Szacowanie wartości pierwiastków

miniatura

Podział trójkątów - zadania

miniatura

Dowody matematyczne - rachunek kątów (część 1)

miniatura

Trójkąt 30, 60, 90

miniatura

Monotoniczność ciągu - wprowadzenie

miniatura

Co to jest ciąg arytmetyczny?

miniatura

Sześcian różnicy

miniatura

Dzielenie wielomianów schematem Hornera

miniatura

Rozkład wielomianów na czynniki − grupowanie wyrazów

miniatura

Średnia masa atomowa

miniatura

Wiązania kowalencyjne

miniatura

Postać iloczynowa

miniatura

Zanieczyszczenia powietrza

miniatura

Mnożenie liczb naturalnych - wprowadzenie

miniatura