Wyniki wyszukiwania

Fraza:

Znaleziono 569

Kolejność wykonywania działań - zadania tekstowe

miniatura 08:24

Odejmowanie pisemne „bez pożyczania” (bez rozpakowywania)

miniatura 08:39

Wyrażenia algebraiczne - wprowadzenie

miniatura 09:19

Jednostki czasu

miniatura 05:19

Porównywanie ułamków zwykłych o tych samych licznikach

miniatura 04:51

Mierzenie kątów

miniatura 08:59

Suma algebraiczna - wprowadzenie

miniatura 10:14

Obniżki

miniatura 09:45

Szacowanie wyników działań

miniatura 05:47

Zapisywanie liczb dziesiętnych za pomocą ułamków zwykłych

miniatura 12:50