Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 652

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Wyznaczanie boków trójkąta znając sinus, cosinus lub tangens

miniatura

Pole powierzchni stożka

miniatura

Skala na planach i mapach

miniatura

Rozwiązywanie prostych równań - zadania z treścią

miniatura

Nierówność trójkąta

miniatura

Dowody matematyczne - rachunek kątów (część 2)

miniatura

Trójkąt 30, 60, 90 - zadania

miniatura

Badanie monotoniczności ciągu na podstawie wzoru

miniatura

Wzór ogólny ciągu arytmetycznego - zadania część 1

miniatura

Sześcian sumy i sześcian różnicy - zadania obliczeniowe

miniatura

Dowód schematu Hornera

miniatura

Rozkład wielomianów na czynniki − pierwiastki całkowite

miniatura

Własności funkcji liniowej

miniatura

Różnica między atomem a cząsteczką

miniatura

Wiązania jonowe

miniatura

Zamiana postaci ogólnej i kanonicznej na iloczynową

miniatura

Mnożenie liczb naturalnych - definicja i przykłady

miniatura

Metody dzielenia w pamięci - przykłady

miniatura

Porównywanie potęg o różnych wykładnikach naturalnych i jednakowych podstawach

miniatura

Liczby mieszane na osi liczbowej

miniatura