Wyniki wyszukiwania

Fraza: Pistacja

Znaleziono 536

Kwadrat różnicy

miniatura 11:16

Różnica kwadratów

miniatura 11:47

Działania na wyrażeniach algebraicznych

miniatura 12:32

Usuwanie niewymierności z mianownika

miniatura 12:10

Wzory skróconego mnożenia - zadania dowodowe

miniatura 12:35

Równania pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi

miniatura 12:46

Rozwiązywanie układów równań metodą graficzną

miniatura 12:13

Zadania o prędkości, drodze i czasie

miniatura 11:50

Objętość stożka

miniatura 10:32

Pole powierzchni stożka

miniatura 10:57