Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 629

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Kwadrat różnicy

miniatura

Różnica kwadratów

miniatura

Działania na wyrażeniach algebraicznych

miniatura

Usuwanie niewymierności z mianownika

miniatura

Wzory skróconego mnożenia - zadania dowodowe

miniatura

Równania pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi

miniatura

Rozwiązywanie układów równań metodą graficzną

miniatura

Zadania o prędkości, drodze i czasie

miniatura

Objętość stożka

miniatura

Pole powierzchni stożka

miniatura

Przekrój osiowy stożka

miniatura

Stożek: zadania

miniatura

Objętość kuli

miniatura

Pole powierzchni kuli

miniatura

Przekrój osiowy kuli

miniatura

Kula - zadania

miniatura

Dodawanie liczb całkowitych

miniatura

Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych

miniatura

Potęgowanie liczb ujemnych

miniatura

Skala - wprowadzenie

miniatura