Ścieżka:

miniatura 07:56

Metody dzielenia w pamięci - przykłady

Dowiedz sie: jak sprytnie podzielić liczby w pamięci.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
II.3

miniatura 10:16

Porównywanie potęg o różnych wykładnikach naturalnych i jednakowych podstawach

Dowiedz sie: jak porównywać potęgi o tych samych podstawach naturalnych, jak porównywać potęgi o tych samych podstawach dodatnich mniejszych od 1, jak porównywać potęgi o tych samych podstawach ujemnych.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
II.3

miniatura 05:29

Liczby mieszane na osi liczbowej

Dowiedz sie: w jaki sposób znaleźć miejsce liczby mieszanej na osi liczbowej, jak zaznaczyć liczbę mieszaną na osi liczbowej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
II.3

miniatura 08:20

Dodawanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach - zadania tekstowe

Dowiedz sie: jak rozwiązywać zadania tekstowe dotyczące dodawania ułamków, w jaki sposób sprytnie dodać do siebie kilka ułamków, jak znaleźć liczbę większą od danej o pewien ułamek.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
II.3

miniatura 08:12

Dzielenie jednomianów

Dowiedz sie: kiedy można dzielić wyrażenia algebraiczne, jak skracać ułamki z wyrażeniami algebraicznymi.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
II.3

miniatura 02:38

Rysowanie prostych równoległych za pomocą linijki i ekierki

Dowiedz sie: jak rysować proste równoległe używając linijki i ekierki.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
II.3

miniatura 06:34

Prostokąt i kwadrat - wprowadzenie

Dowiedz sie: jaką figurę nazywamy prostokątem, kiedy prostokąt jest kwadratem, z jakich elementów zbudowany jest prostokąt, czy każdy kwadrat jest prostokątem.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
II.3

miniatura 07:42

Więcej niż 100%

Dowiedz sie: jak obliczyć więcej niż 100% danej liczby, jak obliczyć liczbę, jeśli znamy więcej niż 100% tej liczby, jak obliczyć procent, jeśli pierwsza liczba jest większa od drugiej?
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
II.3

miniatura 10:40

Mnożenie sum algebraicznych

Dowiedz sie: jak pomnożyć przez siebie dwie sumy algebraiczne, jak sprawdzić poprawność przeprowadzonego działania.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
II.3

miniatura 06:13

Dzielenie pamięciowe dużych liczb

Dowiedz sie: jak podzielić duże liczby zakończone zerami, czy można pominąć zera podczas dzielenia, jak ułatwić sobie dzielenie dużych liczb.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
II.3