Ścieżka:

miniatura 07:40

Potęgowanie - definicja i przykłady

Dowiedz się: co to jest potęgowanie, jak inaczej zapisać kwadrat i sześcian liczby, jak zapisać potęgowanie w postaci mnożenia, jak obliczyć wynik potęgowania, czym jest podstawa, a czym wykładnik potęgi.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-II.10

miniatura 07:59

Mnożenie potęg o tej samej podstawie

Dowiedz się: jak rozróżniać potęgi o tych samych podstawach, jak mnożyć potęgi o tych samych podstawach.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-I.2

miniatura 04:14

Ułamek zwykły jako część całości

Dowiedz się: jak opisać za pomocą liczby część zjedzonej pizzy, co to jest ułamek zwykły, co oznacza licznik, a co mianownik w ułamku zwykłym, jak poprawnie przeczytać ułamek.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-IV.1

miniatura 08:21

Skracanie ułamków zwykłych

Dowiedz się: Co to znaczy skrócić ułamek, w jaki sposób skracamy ułamki, czy ułamki po skróceniu oznaczają tyle samo?
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-IV.3

miniatura 09:48

Mnożenie pisemne przez liczby jednocyfrowe - przykłady

Dowiedz się: jak pomnożyć liczbę wielocyfrową przez liczbę jednocyfrową sposobem pisemnym, jak poprawnie zapisywać wyniki mnożenia poszczególnych rzędów.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-II.3

miniatura 11:26

Porządkowanie ułamków właściwych, niewłaściwych i liczb mieszanych

Dowiedz się: w jaki sposób porównać kilka liczb zawierających ułamki, co to znaczy uporządkować liczby rosnąco lub malejąco, co zrobić, by porównać liczby mieszane i ułamki niewłaściwe, w jaki sposób zaznaczyć ułamki na osi liczbowej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-IV.12

miniatura 05:25

Jednostki masy - wprowadzenie

Dowiedz się: w jakich jednostkach ważymy różne przedmioty, które jednostki są mniejsze, a które większe od kilograma, co oznaczają skróty g, dag, kg i t, jak prawidłowo czytać skróty oznaczające jednostki masy.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-XII.7

miniatura 09:29

Działania na sumach algebraicznych

Dowiedz się: jak wykonywać działania na sumach algebraicznych, jak stosować prawo o kolejności wykonywania działań, jak zapisać za pomocą sumy algebraicznej obwód i pole trapezu.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-IV.2 MAT-SP78-IV.3

miniatura 09:25

Procenty w zadaniach geometrycznych

Dowiedz się: jak zastosować procenty w zadaniach geometrycznych, o ile procent zmieniło się pole figury, o ile procent zmienił się obwód figury.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-V.5

miniatura 12:59

Dzielenie pisemne przez liczby wielocyfrowe - wprowadzenie

Dowiedz się: w jaki sposób dzielić przez siebie liczby wielocyfrowe, w jaki sposób sprawdzić, czy wynik dzielenia jest poprawny.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-II.3