Filtry: Matematyka Szkoła Podstawowa IV-VI
Znaleziono 20

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Rysowanie okręgów za pomocą cyrkla

miniatura

Okrąg i koło - wprowadzenie

miniatura

Kąty w trapezach i równoległobokach

miniatura

Suma miar kątów w czworokącie

miniatura

Suma miar kątów w trójkącie - zadania

miniatura

Twierdzenie o sumie miar kątów wewnętrznych trójkąta

miniatura

Konstruowanie trójkątów

miniatura

Nierówność trójkąta

miniatura

Wysokość trójkąta

miniatura

Podział trójkątów ze względu na kąty i boki

miniatura

Budowa i własności trójkąta

miniatura

Rysowanie rombów i równoległoboków

miniatura

Podział czworokątów

miniatura

Trapez - wprowadzenie

miniatura

Romb - wprowadzenie

miniatura

Równoległobok - wprowadzenie

miniatura