Wyniki wyszukiwania ( 2300 )

miniatura

Prawo Archimedesa

Dowiesz się: czym jest siła wyporu, o czym mówi prawo Archimedesa, od czego zależy, czy dane ciało pływa, czy tonie.
miniatura

Prawo Pascala

Dowiesz się: w jaki sposób ciśnienie rozchodzi się w cieczach i gazach, o czym mówi prawo Pascala, jakie praktyczne zastosowanie ma prawo Pascala.
miniatura

Ciśnienie hydrostatyczne i ciśnienie atmosferyczne

Dowiesz się: czym jest ciśnienie hydrostatyczne, czym jest ciśnienie atmosferyczne.
miniatura

Ciśnienie i parcie

Dowiesz się: co oznacza pojęcie parcia, nacisku, ciśnienia, jak wykorzystywać do obliczeń wzór na związek między parciem a ciśnieniem, jak posługiwać się pojęciem ciśnienia atmosferycznego.
miniatura

Napięcie powierzchniowe

Dowiesz się: jak opisać zjawisko napięcia powierzchniowego, jak zilustrować istnienie sił spójności, jak wytłumaczyć formowanie się kropli w kontekście istnienia sił spójności.
miniatura

Własności materii

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, na czym polega zjawisko dyfuzji. Poznasz stany skupienia substancji oraz właściwości fizyczne ciał stałych, cieczy i gazów. Dowiesz się, czym jest masa i gęstość, i w jakich jednostkach mogą być wyrażane oraz jaka zależność zachodzi między siłą grawitacji a masą. Nauczysz się wyznaczać gęstość ciał stałych o regularnych i nieregularnych kształtach. Poznasz zjawisko napięcia powierzchniowego. Dowiesz się, czym jest parcie i ciśnienie, ciśnienie hydrostatyczne i atmosferyczne oraz od czego zależą te wielkości. Poznasz prawo Pascala, prawo Archimedesa i warunki pływalności ciał.
miniatura

Krokodyle

Dowiesz się: jakie są cechy wspólne wszystkich krokodyli, jak rozmnażają się krokodyle i jakie zamieszkują środowiska, w jaki sposób zdobywają pokarm, poruszają się i oddychają te gady, jakie grupy zwierząt zaliczamy do krokodyli.
miniatura

Węże i jaszczurki

Dowiesz się: jakie są cechy anatomiczne i fizjologiczne jaszczurek i węży, jak rozmnażają się węże i jaszczurki, jakie gatunki węży i jaszczurek żyją w Polsce.
miniatura

Żółwie

Dowiesz się: jakie są wspólne cechy anatomii i fizjologii żółwi, jak przebiega cykl życiowy żółwia, jakie są przykłady gatunków żółwi.
miniatura

Ty gadzie!

Dowiesz się: jakie są wspólne cechy wszystkich gadów, że do gadów należą jaszczurki, węże, krokodyle i żółwie, jakie są główne przystosowania gadów do życia na lądzie, co to znaczy, że gady są zmiennocieplne, jak rozmnażają się gady i jak przebiega ich rozwój, jakie jest znaczenie gadów w przyrodzie i dla człowieka.
miniatura

Zasada zachowania energii w praktyce

Dowiesz się: na czym polega zasada zachowania energii, jak wykorzystać zasadę zachowania energii do opisu zjawisk, jak wykorzystać zasadę zachowania energii mechanicznej do obliczeń.
miniatura

Energia potencjalna sprężystości

Dowiesz się: co oznacza pojęcie energii potencjalnej sprężystości, od czego zależy energia potencjalna sprężystości, jak magazynować energię potencjalną sprężystości.
miniatura

Energia potencjalna grawitacji

Dowiesz się: czym jest energia potencjalna grawitacji i od czego zależy, jak magazynować energię potencjalną grawitacji.
miniatura

Energia kinetyczna

Dowiesz się: czym jest energia kinetyczna, od czego zależy energia kinetyczna, jak wyznaczyć zmianę energii kinetycznej.
miniatura

Moc

Dowiesz się: czym jest moc, w jakich jednostkach wyraża się moc, jaki jest wzór na moc.
miniatura

Praca

Dowiesz się: czym jest praca w sensie fizycznym, jakim wzorem wyrażamy pracę, w jakich jednostkach podajemy wartość pracy.
miniatura

Co to jest energia?

Dowiesz się: co to jest energia, czym jest stan równowagi układu, jakie są przykłady różnych rodzajów energii, jak brzmi zasada zachowania energii.
miniatura

Energia mechaniczna

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, czym jest energia i co oznacza stan równowagi układu. Poznasz przykłady różnych rodzajów energii i treść zasady zachowania energii. Dowiesz się, czym jest praca w sensie fizycznym i moc, a także od czego zależy energia kinetyczna i jak ją obliczać. Poznasz pojęcia energii potencjalnej sprężystości i energii potencjalnej grawitacji oraz zrozumiesz, od czego zależą te formy energii i jak je magazynować.
miniatura

Choroby układu dokrewnego

Dowiesz się: jakie są główne choroby spowodowane niedoborem lub nadmiarem niektórych hormonów, co to znaczy, że insulina i glukagon mają antagonistyczne działanie; dlaczego nie należy na własną rękę przyjmować preparatów i leków hormonalnych.
miniatura

Gruczoły dokrewne i działanie hormonów

Dowiesz się: jak nazywają się gruczoły dokrewne człowieka, gdzie w ciele znajdują się gruczoły dokrewne, jak nazywają się hormony wydzielane przez gruczoły dokrewne, jakie funkcje pełnią hormony.