Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Szkoła Ponadpodstawowa
Znaleziono 173

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Równania pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi

Dowiedz się: czym jest równanie pierwszego stopnia, jak rozpoznać równanie pierwszego stopnia, jaka jest interpretacja graficzna równania pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi, jak sprawdzić, czy punkt należy do wykresu funkcji.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Wzory skróconego mnożenia - zadania dowodowe

Dowiedz się: jak rozwiązywać zadania dowodowe, jak wykorzystywać znajomość wzorów skróconego mnożenia w zadaniach dowodowych.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Działania na wyrażeniach algebraicznych

Dowiedz się: jak upraszczać wyrażenia algebraiczne, jak stosować wzory skróconego mnożenia w rozwiązywaniu zadań, jak przekształcać wyrażenia algebraiczne z pomocą wzorów skróconego mnożenia.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Kwadrat różnicy

Dowiedz się: jak podnosić do potęgi różnicę korzystając ze wzoru skróconego mnożenia, czym różni się kwadrat różnicy od różnicy kwadratów, jak stosować wzór skróconego mnożenia na kwadrat różnicy w zadaniach z pierwiastkami, jak graficznie przedstawić wzór skróconego mnożenia na kwadrat różnicy, skąd bierze się wzór skróconego mnożenia na kwadrat różnicy.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Kwadrat sumy

Dowiedz się: czym się różni kwadrat sumy od sumy kwadratów, jak stosować wzór skróconego mnożenia na kwadrat sumy, jak wykorzystywać wzór na kwadrat sumy w zadaniach z pierwiastkami, jak graficznie przedstawić wzór skróconego mnożenia na kwadrat sumy.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Pole trójkąta - wzór z sinusem

Dowiedz się: jak obliczyć pole trójkąta znając długości dwóch boków i miarę kąta pomiędzy nimi, jak zastosować sinus kąta do obliczenia wysokości w trójkącie.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Zastosowanie trygonometrii w zadaniach geometrycznych

Dowiedz się: jak znaleźć miarę kąta w trójkącie, jak obliczyć wartość wyrażenia zawierającego sinusy, cosinusy i tangensy kątów 30, 45 i 60 stopni, jak obliczyć pole trójkąta prostokątnego.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Wartości sinusa, cosinusa, tangensa dla 45 stopni

Dowiedz się: jak znaleźć wartość sinusa kąta 45 stopni, jak znaleźć wartość cosinusa kąta 45 stopni, jak znaleźć wartość tangensa kąta 45 stopni.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Wartości sinusa, cosinusa, tangensa dla kątów 30 i 60 stopni

Dowiedz się: jak znaleźć wartość sinusa kąta 30 stopni, jak znaleźć wartość sinusa kąta 60 stopni, jak znaleźć wartość cosinusa kąta 30 stopni, jak znaleźć wartość cosinusa kąta 60 stopni, jak znaleźć wartość tangensa kąta 30 stopni, jak znaleźć wartość tangensa kąta 60 stopni.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Korzystanie z tablic trygonometrycznych

Dowiedz się: co to są tablice trygonometryczne, jak znaleźć sinus kąta, jak znaleźć miarę kąta, jeśli znam jego sinus, jak znaleźć cosinus kąta, jak znaleźć miarę kąta, jeśli znam jego cosinus, jak znaleźć tangens kąta, jak znaleźć miarę kąta, jeśli znam jego tangens.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Wyznaczanie boków trójkąta znając sinus, cosinus lub tangens

Dowiedz się: jak obliczyć długości boków trójkąta mając dany jeden z boków i miarę kąta przy tym boku, jak obliczyć długości boków trójkąta mając dany jeden z boków i miarę kąta naprzeciw tego boku.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Podobieństwo w trójkątach prostokątnych

Dowiedz się: kiedy dwa trójkąty prostokątne są podobne, czy każde dwa trójkąty prostokątne są podobne.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Stosunek pól wielokątów podobnych

Dowiedz się: że stosunek pól wielokątów jest równy kwadratowi skali podobieństwa, jak obliczyć stosunek pól znając skalę podobieństwa, jak wyznaczyć skalę podobieństwa znając stosunek pól.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Skala podobieństwa wielokątów

Dowiedz się: czym jest skala podobieństwa wielokątów, jak wyznaczyć skalę podobieństwa wielokątów, jak wykorzystać skalę podobieństwa wielokątów do wyznaczenia długości boków.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Stosunek pól trójkątów podobnych

Dowiedz się: że stosunek pól trójkątów podobnych jest równy kwadratowi skali podobieństwa, jak obliczyć stosunek pól znając skalę podobieństwa, jak wyznaczyć skalę podobieństwa znając stosunek pól.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Skala podobieństwa trójkątów

Dowiedz się: czym jest skala podobieństwa, jak wyznaczyć skalę podobieństwa, jak wykorzystać skalę podobieństwa do wyznaczenia długości boków.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Cechy podobieństwa trójkątów

Dowiedz się: jak wskazać trójkąty podobne, jak uzasadnić, że dwa trójkąty są podobne.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Rozpoznawanie wielokątów podobnych

Dowiedz się: jak rozpoznać wielokąty podobne, że figury podobne mają równe odpowiednie kąty, że figury podobne mają odpowiednie boki proporcjonalne, że dowolne dwa kwadraty, koła i odcinki zawsze są podobne.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Proste równania logarytmiczne

Dowiedz się: jak rozwiązywać równania z logarytmami, jak znaleźć liczbę logarytmowaną.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Działania na logarytmach

Dowiedz się: które twierdzenia dotyczące logarytmów warto zastosować w podanej sytuacji, jak zastosować twierdzenie o dodawaniu logarytmów, jak zastosować twierdzenie o odejmowaniu logarytmów, jak zastosować twierdzenie o potędze liczby logarytmowanej, jak rozwiązać zadanie z logarytmami, których nie da się policzyć.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy: