Wyniki wyszukiwania ( 184 )

miniatura

Objętość stożka

Dowiesz się: co to jest stożek, co to jest tworząca stożka, gdzie jest wysokość stożka, jak obliczyć objętość stożka.
miniatura

Zadania o prędkości, drodze i czasie

Dowiesz się: jak zapisać układ równań opisujący problem, jak znaleźć wielkość stałą w zadaniu, jak stosować wzór na prędkość w zadaniach tekstowych, jak stosować metodę graficzną do rozwiązywania zadań tekstowych.
miniatura

Rozwiązywanie układów równań metodą graficzną

Dowiesz się: jak rozwiązać układ równań metodą graficzną, jak znaleźć punkt przecięcia się dwóch prostych na płaszczyźnie, jak narysować wykres prostej.
miniatura

Równania pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi

Dowiesz się: czym jest równanie pierwszego stopnia, jak rozpoznać równanie pierwszego stopnia, jaka jest interpretacja graficzna równania pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi, jak sprawdzić, czy punkt należy do wykresu funkcji.
miniatura

Wzory skróconego mnożenia - zadania dowodowe

Dowiesz się: jak rozwiązywać zadania dowodowe, jak wykorzystywać znajomość wzorów skróconego mnożenia w zadaniach dowodowych.
miniatura

Działania na wyrażeniach algebraicznych

Dowiesz się: jak upraszczać wyrażenia algebraiczne, jak stosować wzory skróconego mnożenia w rozwiązywaniu zadań, jak przekształcać wyrażenia algebraiczne z pomocą wzorów skróconego mnożenia.
miniatura

Różnica kwadratów

Dowiesz się: jak stosować wzór skróconego mnożenia na różnicę kwadratów, czym się różni różnica kwadratów od kwadratu różnicy, jak stosować wzór skróconego mnożenia na różnicę kwadratów w zadaniach z pierwiastkami, jak graficznie przedstawić wzór skróconego mnożenia na różnicę kwadratów, skąd bierze się wzór skróconego mnożenia na różnicę kwadratów.
miniatura

Kwadrat różnicy

Dowiesz się: jak podnosić do potęgi różnicę korzystając ze wzoru skróconego mnożenia, czym różni się kwadrat różnicy od różnicy kwadratów, jak stosować wzór skróconego mnożenia na kwadrat różnicy w zadaniach z pierwiastkami, jak graficznie przedstawić wzór skróconego mnożenia na kwadrat różnicy, skąd bierze się wzór skróconego mnożenia na kwadrat różnicy.
miniatura

Kwadrat sumy

Dowiesz się: czym się różni kwadrat sumy od sumy kwadratów, jak stosować wzór skróconego mnożenia na kwadrat sumy, jak wykorzystywać wzór na kwadrat sumy w zadaniach z pierwiastkami, jak graficznie przedstawić wzór skróconego mnożenia na kwadrat sumy.
miniatura

Pole trójkąta - wzór z sinusem

Dowiesz się: jak obliczyć pole trójkąta znając długości dwóch boków i miarę kąta pomiędzy nimi, jak zastosować sinus kąta do obliczenia wysokości w trójkącie.
miniatura

Zastosowanie trygonometrii w zadaniach geometrycznych

Dowiesz się: jak znaleźć miarę kąta w trójkącie, jak obliczyć wartość wyrażenia zawierającego sinusy, cosinusy i tangensy kątów 30, 45 i 60 stopni, jak obliczyć pole trójkąta prostokątnego.
miniatura

Wartości sinusa, cosinusa, tangensa dla 45 stopni

Dowiesz się: jak znaleźć wartość sinusa kąta 45 stopni, jak znaleźć wartość cosinusa kąta 45 stopni, jak znaleźć wartość tangensa kąta 45 stopni.
miniatura

Wartości sinusa, cosinusa, tangensa dla kątów 30 i 60 stopni

Dowiesz się: jak znaleźć wartość sinusa kąta 30 stopni, jak znaleźć wartość sinusa kąta 60 stopni, jak znaleźć wartość cosinusa kąta 30 stopni, jak znaleźć wartość cosinusa kąta 60 stopni, jak znaleźć wartość tangensa kąta 30 stopni, jak znaleźć wartość tangensa kąta 60 stopni.
miniatura

Korzystanie z tablic trygonometrycznych

Dowiesz się: co to są tablice trygonometryczne, jak znaleźć sinus kąta, jak znaleźć miarę kąta, jeśli znam jego sinus, jak znaleźć cosinus kąta, jak znaleźć miarę kąta, jeśli znam jego cosinus, jak znaleźć tangens kąta, jak znaleźć miarę kąta, jeśli znam jego tangens.
miniatura

Wyznaczanie boków trójkąta znając sinus, cosinus lub tangens

Dowiesz się: jak obliczyć długości boków trójkąta mając dany jeden z boków i miarę kąta przy tym boku, jak obliczyć długości boków trójkąta mając dany jeden z boków i miarę kąta naprzeciw tego boku.
miniatura

Sinus, cosinus i tangens w trójkącie prostokątnym

Dowiesz się: co to jest sinus kąta ostrego, co to jest cosinus kąta ostrego, co to jest tangens kąta ostrego, jak obliczyć sinus kąta ostrego, jak obliczyć cosinus kąta ostrego, jak obliczyć tangens kąta ostrego.
miniatura

Podobieństwo w trójkątach prostokątnych

Dowiesz się: kiedy dwa trójkąty prostokątne są podobne, czy każde dwa trójkąty prostokątne są podobne.
miniatura

Stosunek pól wielokątów podobnych

Dowiesz się: że stosunek pól wielokątów jest równy kwadratowi skali podobieństwa, jak obliczyć stosunek pól znając skalę podobieństwa, jak wyznaczyć skalę podobieństwa znając stosunek pól.
miniatura

Skala podobieństwa wielokątów

Dowiesz się: czym jest skala podobieństwa wielokątów, jak wyznaczyć skalę podobieństwa wielokątów, jak wykorzystać skalę podobieństwa wielokątów do wyznaczenia długości boków.
miniatura

Stosunek pól trójkątów podobnych

Dowiesz się: że stosunek pól trójkątów podobnych jest równy kwadratowi skali podobieństwa, jak obliczyć stosunek pól znając skalę podobieństwa, jak wyznaczyć skalę podobieństwa znając stosunek pól.