Wyniki wyszukiwania

Filtry: Szkoła Ponadpodstawowa
Znaleziono 49

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą

miniatura

Proste równania z wartością bezwzględną

miniatura

Wyprowadzenie wzoru na deltę i rozwiązania równania kwadratowego

miniatura

Równania pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi

miniatura

Wprowadzenie do równań wielomianowych

miniatura

Rozwiązywanie różnych równań kwadratowych - zadania

miniatura

Rozwiązywanie równań kwadratowych korzystając z delty

miniatura

Rozwiązywanie układów równań metodą przeciwnych współczynników

miniatura

Proste równania logarytmiczne

miniatura

Rozkład wielomianów na czynniki − pierwiastki całkowite

miniatura

Rozkład wielomianów na czynniki − grupowanie wyrazów

miniatura

Rozkład wielomianów na czynniki − wzory skróconego mnożenia

miniatura

Pierwiastki całkowite oraz wymierne wielomianu

miniatura

Dzielenie wielomianów schematem Hornera

miniatura

Dzielenie wielomianów sposobem pisemnym

miniatura

Dzielenie wielomianów

miniatura

Pierwiastki wielomianu

miniatura

Co to jest wielomian?

miniatura

Zamiana ułamków okresowych na zwykłe z wykorzystaniem równań

miniatura

Nierówności liniowe z jedną niewiadomą – zadania geometryczne

miniatura